Bezdomność

note /search

Bezdomność-przyczyny, rodzaje

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka społeczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2072

BEZDOMNOŚĆ Przyczyny bezdomności: zmiany demograficzne i ruchliwość społeczna, recesja gospodarcza...

Wykład - Bieda

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078

o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przyczyny bezdomności: alkoholizm, utrata o pracy, brak środków...

Wstęp do Ludzi bezdomnych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1743

nie dostrzega. INTERPETACJA TYTUŁU POWIEŚCI Tytuł oznacza bezdomność, ludzi, którzy nie mają domu (coż...

Historia Polityki Społecznej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka społeczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 882

marginalizacja ludzi, powstają zjawiska bezdomności na większą skalę i pogłębienie się zjawiska ubóstwa. Pierwsze...

Żeromski Stefan - Ludzie bezdomni

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura współczesna
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2422

: Bezdomność lumpenproletariatu Paryża i Warszawy, bezdomność klasy robotniczej żyjącej w opłakanych warunkach...