Behawioralna konceptualizacja - strona 4

Psychopatologia ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Magdalena Rode
 • Psychopatologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2135

się terapię poznawczo behawioralną i interpersonalną. Epizod manii nie pojawia się jako pierwszy, mania...

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1708

zdrowotnego - na zdrowie ma wpływ: dziedziczenie 16% środowisko 21% styl życia 53% - znaczenie behawioralne...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7945

z logiką konceptualizacji i operacjonalizacji) na dane w postaci standaryzowanej wg pewnych ram pojęciowych...

Projekt przychodnia - system ocen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

zależy od celu oceniania. Ocena ewaluacyjna szczególnie mierzona kryteriami behawioralnymi...