Finanse - wykład 6 - Finanse behawioralne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 6 -  Finanse behawioralne - strona 1 Finanse - wykład 6 -  Finanse behawioralne - strona 2 Finanse - wykład 6 -  Finanse behawioralne - strona 3

Fragment notatki:

Finanse behawioralne
Finanse klasyczne a behawioralne
Finanse klasyczne opierają się dwóch założeniach:
Racjonalnych oczekiwań uczestników rynku
Efektywności rynku
W finanse behawioralnych odrzucamy te założenia, zamiast tego analizujemy zjawiska finansowe pod kątem zachowań uczestników rynku
Racjonalne oczekiwania
Inwestorzy dążą do maksymalizacji zysku
W tym celu wykorzystują całą dostępna informację przy decyzjach inwestycyjnych
Efektywność rynku
Rynek jest efektywny, gdy ceny instrumentów odzwierciedlają całą dostępną informację
Zmiany cen w czasie są niezależne
Dlatego trudno jest przewidzieć zmiany cen i osiągnąć nadzwyczajne zyski
Przykłady modeli finansów klasycznych
Model portfelowy Markowitz'a
Inwestorzy mogą minimalizować ryzyko poprzez dywersyfikacje portfelowa inwestycyjnego
Dywersyfikacja portfelowa możliwa dzięki zakupowi papierów wartościowych o ujemnie skorelowanych oczekiwanych stopach zwrotu
Capital Asset Pricing Model (CAPM)- Sharp, Lintner and Mossin (1964) (model wyceny aktywów kapitałowych)
Model wycenia stopy zwrotu poszczególnych aktywów
Zgodnie z modelem :
R=R f +β (R m -R f )
Gdzie R- stopa zwrotu z aktywa
R f - stopa zwrotu z aktywa nieobciążonego ryzykiem
R m -rynkowa stopa procentowa
β - czynnik ryzyka
Odchylenia od założeń finansów klasycznych
Autokorelacja stóp zwrotu- w krótkim okresie wzrost ceny instrumentu w momencie t prowadzi do dlaszych wzrostów w okresie t+k Efekt kalendarza- ceny instrumentów wzrastają w weekendy i w styczniu
Małe firmy mają wyższe stopy zwrotu z emitowanych przez nie instrumentów niż prognozuje to model CAPM
Maili inwestorzy wybierają papiery wartościowe z malejącymi stopami zwrotu
Kryzysy finansowe- „ herding effects ”
Pojęcie finansów behawioralnych
Wskazane odchylenia od założeń finansów klasycznych można wytłumaczyć za pomocą narzędzi finansów behawioralnych Odchylenia związane są z aspektami psychologicznymi zachowań inwestorów
Jak zachowują się inwestorzy?
Inwestorzy nie sa racjonalni
Podejmują decyzje na podstawie powierzchownych informacji
Traktują zdarzenia niezależne jako zależne- w ten sposób powstają trendy
Niewspółmierne reakcje na imformacje
Iluzja kontroli- inwestorze są nazbyt pewni swoich decyzji
Myślenie retrospektywne- inwestorzy przywiązują nadmierną wagę do przeszłych wydarzeń, które ich zdaniem wywołały jakąś tendencję
Efekt posiadania- inwestorzy nie są chętni by zmienić swój portfel inwestycyjny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz