Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Prognozowanie w finansach i bankowości dr Bożena Frączek Wykład 5
Teorie wykorzystywane na rynkach finansowych
Teorie zakładające niezależność cen
Teoria błądzenia przypadkowego Teoria rynku efektywnego Teoria portfelowa Teorie zakładające zależność cen (podejście liniowe, podejście nieliniowe)
Teorie chaosu Podejście (teoria) techniczna - teoria Darwina, teoria fal, teoria Ganna, teoria spiral
Teoria fraktali Podejście fundamentalne - przeciwstawne do podejścia technicznego, ale niewykluczające się
Podejścia behawioralne Teoria dotycząca zachowań zbiorowości Teoria zwrotna Teoria perspektywy Teoria błądzenia przypadkowego: Dynamika cen daje się opisać za pomocą ich przypadkowych ruchów, Dane z przeszłości nie mogą być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego rozwoju sytuacji na rynku, Inwestor nie może „przechytrzyć rynku” - nie może osiągnąć ponadprzeciętnych zysków w dłuższym czasie w sposób nieprzypadkowy. Modele niezależnych zmiennych lokowych:
model błądzenia losowego: Model ruchu Browna Teoria rynku efektywnego:
W każdej chwili ceny walorów w pełni odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne na ich temat, Ceny walorów natychmiast reagują na wszelkie publiczne dostępne informacje w tym zarówno dane fundamentalne, jak i historie cen, Zmiany cen w koncepcji rynku efektywnego dokonują się wyłącznie pod wpływem bieżącej i nieoczekiwanej informacji, Kolejne zmiany cen są od siebie niezależne, Nie jest możliwe osiąganie zysków większych od przeciętnych Teoria portfelowa:
Inwestorzy minimalizują ryzyko i dążą do maksymalizacji oczekiwanej stopy zwrotu (motywem działania inwestorów jest awersja do ryzyka)
Inwestorzy minimalizują ryzyko poprzez dywersyfikację portfela (jakościową i ilościową, a także udziałową), Portfel efektywny (rodzaje portfeli efektywnych - patrz: metody inwestowania…)
Teorie zakładające zależność cen lub zysków z aktywów finansowych od ich wcześniejszych notowań: Podejście liniowe - polega na przyjęciu, że każdy bodziec wywołuje proporcjonalną do jego siły reakcję (efektem równania liniowego jest proste rozwiązanie)
Podejście nieliniowe - reakcje nie jest proporcjonalna do siły bodźca (efektem równań nieliniowych jest wiele na pozór niezależnych rozwiązań - zwykle skomplikowanych i bezładnych)


(…)

… relacji do całości, Fraktal jest samopodobny - określona część struktury oglądana w powiększeniu wygląda niemal tak samo jak całość struktury, z której została wyłoniona, Przebieg cen na tych rynkach można uznać za fraktal niedeterministyczny Teoria techniczna (analiza techniczna):
Techniki mające na celu prognozę przyszłych cen (kursów) na podstawie cen historycznych, Badanie zachowań rynku przy użyciu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz