Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 7 - strona 1

Fragment notatki:

Prognozowanie w finansach i bankowości dr Bożena Frączek Wykład 7
Rynek efektywny kontra rynek fraktalny- 2 różne teorie względem kształtowania się cen na rynkach z wykorzystaniem danych historycznych
Rynek efektywny- Niezależność cen, zależność losowa. Na tym rynku wykorzystuje się rachunek prawdopodobieństwa. Rynek fraktalny (teoria fraktalna powiązana jest z teorią chaosu). Krytykę teorii rynku efektywnego można przeprowadzić na 2 sposoby:
Wykazanie, że wymienione założenia są możliwe do podważenia:
Podważają że jeden inwestor może wpłynąć swoim działaniem na wysokość ceny
Często informacje podawane przez rynek są od siebie zależne, zwłaszcza w sytuacji monopolu lub oligopolu; wtedy wszystkie ruchy są podawane wspólnie aby łatwiej rynkiem sterować
Wszystkie informacje podawane są wszystkim w tym samym czasie- założenie bardzo dyskusyjne; pomijając informacje poufne, zawodowi inwestorzy spełniają ten warunek. Jednak istnieją niezawodowi inwestorzy mogą otrzymywać informacje z pewnym opóźnieniem
Nie istnieją żadne opłaty związane z prowadzeniem transakcji czy zdobywaniem informacji- to nie tak że pozyskanie informacji nie wytwarza kosztów, bo korzystanie tylko z bezpłatnych źródeł wiąże się z ok. 15 minutowym opóźnieniem; tutaj także występuje komercja; Inwestorzy natychmiast wykorzystują zdobyta informację w swoich decyzjach inwestycyjnych- NIEKONIECZNIE, bo w praktyce jest tak że informacje się kumulują, następuje punkt krytyczny który powoduje że decyzja zostaje podjęta i następuje zmiana ceny na rynku [ coś w stylu teorii chaosu] - zmiana ceny nie jest liniowa.
Wszyscy inwestorzy zgadzają się ze sobą co do wypływu pojawiających się informacji na przyszłą wartość akcji, a ich horyzont inwestycyjny jest jednakowy - NIE, jeżeli patrzymy na fundusze inwestycyjne albo na inwestorów spekulantów. Każdy z nich korzysta z innych cech informacji. Dla jednego ważniejsze są te w długim horyzoncie czasowym dla drugiego te w krótkim.
Podważenie skutków:
Ceny walorów w każdym momencie idealnie odzwierciedlają ich wartość natychmiast i adekwatnie reagują na pojawiającą się informację a następnie nie zmieniają się aż do pojawienia nowej informacji- czy cena waloru odzwierciedla wartość czy odzwierciedla nadzieje inwestorów co do przyszłego notowania? Zdecydowanie można podważyć, bo raczej skłaniamy się do tego drugiego.
Nie jest możliwe stałe osiąganie zysków większych niż przeciętnych - są podmioty które w dłuższym terminie osiągają zyski w długim okresie ponadprzeciętne oraz niższe niż przeciętne
Kolejne zmiany ceny od siebie są niezależne - jeżeli cena jest zależna od informacji a skoro informacje jednak SA zależne to i ceny od siebie będą zależne


(…)

… ich modelowania:
Wysoka częstotliwośc obserwacji
Różne ujęcia danych prezentowanych w szeregach czasowych:
Kursy walorów Przyrosty kursów Tempo wzrostu kursów rt= (yt-yt-1)/yt-1 Przyrost logarytmu kursu Zjawisko tzw. grupowania wariancji- grupowanie wariancji to tendencja do seryjnego występowania wysokich i niskich wartości wariancji zmiennej objaśnianej w kolejnie następujących po soibie okresach
Przyczyny…
… których prawdopodobieństwo wystąpienia jest relatywnie…
Sytuacja makroekonomiczna wpływa na rynki finansowe:
Zmiany wskaźników makroekonomicznych mają zwykle natychmiastowy wpływ na rynku finansowym tendencje (np., tempa wzrostu) wskaźników makro np. PKB KURDE CO Z BABBA SZYBCIEJ
Wariancja kursów instrumentów finansowych zależy od sytuacji makroekonomicznej
Postępujące procesy globalizacji
Zjawisko silnej korelacji…
… można zaangażować
Cechy odzwierciedlają wypadkową dążeń inwestorów
Zależność historycznych cen i cen przyszłych
Podstawy koncepcji prognozowania wykorzystujących teorię fraktali:
Fraktalem określa się obiekt którego części pozostają w pewnej relacji do całości
Fraktal jest samopodobny- określona cześć struktury pożądana w powiększeniu wygląda niemal tak samo jak całość struktury z której została wyłoniona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz