Zagadnienia wstępne- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia wstępne- wykład 1 - strona 1 Zagadnienia wstępne- wykład 1 - strona 2 Zagadnienia wstępne- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Ekonometria Wykład 1
ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Czym jest ekonometria?
Umożliwia dokonywanie pomiarów procesów ekonomicznych.
Twórcy:
Frish (1936r) - unifikacja teorii ekonomii, statystyki i matematyki. Główny cel ekonometrystów to przewidywanie cykli koniunkturalnych. Początek od stworzenia zakłóconego ruchu wahadła (analogia do wahań giełdowych).
Ekonometria to:
Gregory C. Chaw - jest nauką i sztuką stosowania metod statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych.
Zbigniew Pawłowski - jest nauką o metodach badania ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych za pomocą odpowiednio wyspecjalizowanego aparatu matematyczno-statystycznego.
Oskar Lange - nauka o ilościowych aspektach procesów ekonomicznych, zajmująca się ustaleniem za pomocą statystyki konkretnych ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym.
Henry Theil - zajmuj się ona empiryczną weryfikacją spraw ekonomicznych.
Słowo empiryczne wskazuje na to, że dane wykorzystywane do tej weryfikacji otrzymuje się z obserwacji, natomiast obserwacja może polegać na dokonaniu kontrolowanego eksperymentu w celu weryfikacji określonego interesującego go prawa lub też może to być obserwacja bierna. Bierna dominuje wśród ekonomistów.
Historia metod ekonometrycznych.
I era - era klasycznej metody najmniejszych kwadratów, modele TIMBERGENA, działy: analiza popytu konsumpcyjnego, podaży, kosztów produkcji, wydajności pracy.
II era - rozwój estymacji 2MNK i 3MNK, metody zmiennych instrumentalnych, powstały modele Kleina, Kleina- Goldbergena, podejście przyczynowo-skutkowe.
III era - zastosowanie analizy mnożnikowej, Goldberger w 1956 roku, powstaje analiza przepływów międzygałęziowych.
Po II WŚ można powiedzieć, że ekonometria jest już nauką.
IV era - wprowadzenie analizy spektralnej do ekonometrii, prekursorzy tego to Jevons i Moore, lata 60te to panowanie analizy spektralnej
Od lat 60tych powszechna komputeryzacja.
V era - powstają makromodele będące podstawą symulacji i prognozowania, metody „input-output”. Możliwe staje się prowadzenie badań o charakterze symulacyjnym.
Ekonometria:
- bada związki ilościowe i jakościowe pomiędzy kategoriami
- jest zbiorem różnych metod
- nie ma wyraźnych granic
- rozważa się ją w powiązaniu z innymi naukami: ekonomią matematyczną (metody i zasady formułowania teorii ekonomicznych), teorią ekonometrii (konstrukcja modeli ekonometrycznych i opisu danych),


(…)

… ekonometrycznego - sprecyzowanie zmiennych objaśniających, zmiennych objaśnianych (endogenicznych), podjęcie decyzji co do charakteru występujących w modelu związków oraz podjęcie decyzji co do postaci analitycznej modelu (liniowa, nieliniowa sprowadzalna do liniowej, strikte nieliniowa).
Specyfikacja modelu ekonometrycznego opiera się na informacjach „a priori” (teorie ekonomiczne) oraz informacjach z badań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz