Bastion - strona 8

Pornografia, jestem za czy przeciw?

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

z ostatnich bastionów męskiej supremacji . U nas mężczyźni nie są wrogami , ale równorzędnymi partnerami...

Notatki geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Miszewska
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

CHARAKTER ŚROD NATUR A MORFOL OSIEDLI WIEJSKICH: przy wyborze miejsca pod osiedle uwzględnia się różne zjawiska środowiska naturalnego oraz społ-gosp. Wpływ środ wyraża się np. bliskością wody, jakością gleb, konfiguracją terenu, kierunkami wiatru, nachyleniem zboczy, szatą leśną. Odgrywa ważną r...

Tokio referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2303

"quasi-bastionów" i towarzyszących mu szerokich fos. Na wschód od niego, aż po linię dawnego kanału...

Federalista- ćwiczneia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

czy Massachusetts, wielcy kupcy z New Jersey. Bastionem loja­lizmu był Nowy Jork, ale we wszystkich koloniach...

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 3171
Wyświetleń: 4802

ZYGMUNT BAUMAN „PŁYNNA NOWOCZESNOŚĆ” WSTĘP Płynność Płynność - uleganie ciągłym przekształceniom; cecha cieczy i gazów. Stanowić może przewodnią metaforę obecnej fazy nowoczesności. Płyny nie organizują ani przestrzeni, ani czasu. Czas jest dla nich istotny o tyle, że ich kształt jest chwilowy, ...

Zygmunt Krasiński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

przenosi się pod twierdzę Świętej Trójcy, ostatniego bastionu chrześcijaństwa strzeżonego przez Hrabiego...