Bankowy papier wartościowy - strona 3

Organizacja i organizowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

wkłady bankowe. Papiery wartościowe itp. Zasoby finansowe stanowią o wiarygodności organizacji...

Ekspozycja detaliczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Prowadzenie rachunków bankowych Udzielanie kredytów Gwarancje, akredytywy Emitowanie bankowych papierów...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

pieniężne uzyskane z emisji bankowych papierów wartościowych ! Obciążanie ryzykiem - np. udzielanie kredytów...

Bank - definicje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych...

Rynek kapitałowy i inwestycje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

skarbowe, - bankowe papiery wartościowe. Rynek publiczny Rynek publiczny - to taki rynek papierów...

Nadzór bankowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 4)  badaniu zabezpieczenia i terminowości...

Rynek pienieżny 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

: papier wartościowy, który powstaje w momencie gdy bank gwarantuje pożyczkobiorcy spłatę pożyczki...

Definicja banku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych...