Błądzenie losowe wzór - strona 2

Historia literatury - Flauner

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

flâneura, który porzuca błądzenie w mieście i wraz z tłumem trafia do domu towarowego, by błąkać...

Statystyka - pytanie 51

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

zmiennej losowej skokowej: D2(X)=∑(xi-EX)2pi Odczytując wzór wariancja zmiennej losowej jest równa wartości...

RKt - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

wyrazimy przez jako: to: Wartości i wyznacza się ze wzorów definicyjnych. W ogólnym przypadku t.j...

Probabilistyka-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

). Własności gęstości: dla każdego x∈R f(x)≥0 Dla zmiennej losowej X typu ciągłego zachodzą następujące wzory...

Ekonometria-zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484

ARIMA(1,0,1) =ARMA(1,1) 49. Proces błądzenia losowego bez dryftu: zmienne losowe są niezależne o takich...

Szeregi czasowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

t = X t – X t – 1 = εt, gdyż var(∆X t) = σ2 = const. Proces błądzenia losowego...

Zmienne losowe jednowymiarowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

funkcji prawdopodobieństwa zmiennej losowej X umożliwia następujący wzór: (2.2.14) Własności (a, b, c...

Próba statystyczna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

Niech będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie . Statystyka zdefiniowana wzorem (3.2.9) czyli suma...

Zmienne losowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

prawdopodobieństwa można znaleźć dystrybuantę ze wzoru: Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmuje...