Błąd względny - strona 6

Pomiar impedancji I - metody mostkowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Metrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

(dla C2) 0,13*10-3 δrC (dla C3) 0,34*10-3 δCw 1*10-2 δf 1,5*10-2 Graniczne błędy względne pomiaru oblicza...

Podstawowe pojęcia metrologii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy metrologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

. wartości prawdziwej Błąd względny pomiaru δ= ∆X Xp błąd w procentach δ[%] = ∆X ⋅ 100 % Xp Poprawka p = -∆X...

Aproksymacja - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Ewa Janina Skubalska-Rafajłowicz
  • Metody numeryczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

dla podpunktów c) e) Dla każdej aproksymacji obliczyliśmy średni błąd względny w poszczególnych punktach...