Pomiar impedancji I - metody mostkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar impedancji I - metody mostkowe - strona 1 Pomiar impedancji I - metody mostkowe - strona 2 Pomiar impedancji I - metody mostkowe - strona 3

Fragment notatki:


LABORATORIUM METROLOGII WYDZIAŁ: EAiE
Rok: II
Ćwiczenie nr 2.
Pomiar impedancji I - metody mostkowe
Drużyna: A
1.Dariusz Rozmus
2.Bartosz Piskorski
3.Przemysław Ożóg
Data wykonania:
04.11.2004
Data oddania:
Ocena:
1. Pomiary parametrów C i tg kondensatorów zestawianym mostkiem Wiena Schemat mostka Wiena: R 2 - dekada 10*1k 10*0.1
R 3 - dekada 10*10k 10*1
R 4 = 1200
( C x , R x ) - parametry zastępcze kondensatora mierzonego
( C w , R w ) - parametry zastępcze kondensatora wzorcowego 0.5F
Zasilanie - generator do zasilania mostków zmiennoprądowych (800Hz, 30V)
Wskaźnik równowagi - oscyloskop
Pomiar polega na zrównoważeniu mostka w taki sposób, aby sygnał obserwowany na oscyloskopie był możliwie najmniejszy. Dokonuje się tego przez regulację opornikami R 2 i R 3 . Po zestawieniu mostka otrzymaliśmy następujące pomiary:
R 2 []
R 3 []
R 4 []
f [Hz]
C w [F]
C 1 1
4092
1200
800
0,5
C 2 4
975,7
1200
800
0,5
C 3 14
301,5
1200
800
0,5
Korzystając ze wzorów:
, oraz obliczamy szukane parametry C x , R x oraz tgδ. Wyniki zamieszczamy w tabelce:
C x [F]
R x []
tg C 1 1,71
0,29
0,0025
C 2 0,41
4,92
0,0101
C 3 0,13
55,72
0,0352
Obserwujemy błędy:
oraz - najmniejsze zmiany parametrów regulowanych, powodujące dostrzegalne zmiany stanu równowagi mostka
δ rC - względny błąd rozdzielczości δ r2 - względny błąd rozdzielczości rezystora nastawnego R 2 oraz błędy wartości: R 4 , R 3 , R 2 , f i C w . Błędy nieczułości obliczamy z następujących wzorów:
δ NR δ NC C 1 0,1
1
0,1
0,00024
C 2 0,1
0,1
0,025
0,00010
C 3 0,1
0,1
0,007
0,00033
Wartości tych błędów zamieszczamy w tabelce:

(…)

… rozdzielczości δr - względny błąd rozdzielczości rezystora nastawnego R3 i R4.
Błędy nieczułości obliczamy z następujących wzorów:
Graniczne błędy względne pomiaru oblicza się z następujących zależności:
Wnioski:
Pomiary przeprowadzane były przy pomocy dwóch mostków: Wiena i Maxwella-Wiena. Zarówno jeden jak i drugi są mostkami składanymi, stąd błędy pojemności, indukcyjności i rezystancji mogą być spowodowane…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz