Podstawowe pojęcia metrologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia metrologii - strona 1 Podstawowe pojęcia metrologii - strona 2 Podstawowe pojęcia metrologii - strona 3

Fragment notatki:


Metrologia  (ang. metrology) jest dziedziną wiedzy dotyczącą pomiarów, obejmującą  wszystkie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z pomiarami - niezależnie  od ich dokładności oraz gałęzi nauki i techniki.      Zasadnicze działy metrologii     1. teoria mierzenia będąca systemem naukowo uzasadnionych praw wyjaśniających  istotę pomiarów i sposoby ich wykonywania;  2. technika mierzenia (zwana także techniką pomiarów) obejmującą ogół sposobów  mierzenia);  3. instrumentacja, a więc narzędzia pomiarowe oraz wiedza o ich projektowaniu,  konstruowaniu i eksploatacji.    Definicja klasyczna  Pomiar   (ang. measurement) jest zbiorem operacji mających na celu określenie  wartości wielkości, przy czym wielkość (ang. quantity) jest cechą zjawiska, ciała lub  substancji, którą można rozróżnić jakościowo i określić ilościowo.          Definicja współczesna  Pomiar  (ang. measurement) jest zbiorem operacji mających na celu określenie:  •  wartości wielkości,   •  czasowego lub przestrzennego rozkładu wielkości,  •  transformaty (np. rozkładu prawdopodobieństwa, rozkładu widma),  •  charakterystyki (np. napięciowo-prądowej),  •  parametrów  nie wielkości-cechy obiektu mierzonego, ale wielkości-cechy  obiektu  wyidealizowanego  wielkości-modelu cechy  obiektu.       Obserwacja   wiedza jakościowa  →   Pomiar  →  wiedza ilościowa  Mierzenie jest szczególnym przypadkiem eksperymentu, a każdy eksperyment  ilościowy opiera się na pomiarach.        Definicja współczesna  Wielkość   - jest to cecha modelu zjawiska, ciała lub substancji (wyidealizowanego  zjawiska, ciała lub substancji), którą można rozróżnić jakościowo i określić ilościowo.      Wartość wielkości   - wyrażenie wielkości w postaci liczby i odpowiedniej jednostki  miary (lub wartość wyrażona iloczynem liczby przez jednostkę miary)    x  = x u    gdzie:   x  - wartość wielkości, x - wartość liczbowa wielkości,   u  - nazwa lub symbol  jednostki wielkości.       Narzędzia pomiarowe  to  środki techniczne przeznaczone do wykonywania  pomiarów. Zalicza się do nich wzorce miar, systemy i przyrządy pomiarowe oraz  przetworniki pomiarowe.    Wzorzec  - system, przyrząd lub materiał przeznaczony do odtwarzania jednej lub  wielu wartości określonej wielkości. Parametrami wzorca są:  •  nominalna miara wzorca;  •  błąd miary wzorca;  •  okres zachowania błędu miary wzorca;  •  warunki, w których miara i błąd są zachowane.    Wyróżnia się etalony, wzorce kontrolne i wzorce użytkowe.    Etalony  są wzorcami przeznaczonymi do przekazywania miary innym wzorcom.     Tworzy się hierarchię etalonów:  etalon podstawowy (zwykle państwowy),  etalony niższych stopni. 

(…)

….
Przyrządy pomiarowe - środki techniczne przeznaczone do mierzenia wartości
różnych wielkości z określoną dokładnością.
Miernik - przyrząd pomiarowy wskazujący wprost wartość wielkości mierzonej.
Przyrząd analogowy - przyrząd, którego wskazanie jest ciągłą funkcją wartości
wielkości mierzonej.
Przyrząd cyfrowy - przyrząd, który wartość liczbową wielkości mierzonej podaje w
postaci cyfrowej.
System pomiarowy…
…. Im przedział jest mniejszy, tym pomiar jest dokładniejszy.
X-∆Xg
Xmin
X
2∆Xg
X+∆Xg
Xmax
Jeśli błąd graniczny chcemy wyrazić w postaci błędu względnego, to ∆Xg odnosimy
do wyniku pomiaru X:
δg =
∆ Xg
X
Coraz częściej niedokładność pomiaru szacowana jest metodą probabilistyczną.
Wówczas wyraża ją się w postaci niepewności pomiaru. Niepewność pomiaru jest
oceną (estymatą) przedziału wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz