Wzorzec i metody pomiarowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzorzec i metody pomiarowe-opracowanie - strona 1 Wzorzec i metody pomiarowe-opracowanie - strona 2 Wzorzec i metody pomiarowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wzorzec- narzędzie pomiarowe służące do dtwarzania jednostek miary danej wielkości fizycznej lub odtwarzające, ze znaną dokładnością określona wartość danej wielkości.
Wzorcowanie- ustalenie położenia wskazów narzędzia pomiarowego lub wyznaczenie wartości wielkości za pomocą wzorców odtwarzających jedną lub kilka różnych wartości wielkości. Wzorce tworzą tzw. piramidę hierarhiczną. Na wierzchołku piramidy znajdują się wzorce
-nazywane etalonami- przeznaczone wyłącznie do przekazywania jednostki miary (wielokrotności lub podwielkokrotności) innym wzorcom.
Narzędzia pomiarowe- zespół środków technicznych służący do realizacji procesu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy-narzędzie za pomącą którego można w sposób bezpośredni lub pośredni wykonać pomiar danej wielkości. Narzędzia pomiarowe:
- wzorce;
- przyrządy pomiarowe;
- przewodniki pomiarowe.
∆p=10/16 *(I - 4)
Zbiór narzędzi pomiarowych (jak i pojedyncze narzędzie pomiarowe) umożliwiające realizację pomiaru wielkości fizycznych tworzy układ pomiarowy.
Przyrządy pomiarowe:
-mierniki;
-liczniki-przyrządy do pomiaru ilości pewnych wielkości fizycznych (mierzą np.:ilość substancji, ilosć energii elektrycznej);przykłady:wodomier ze,gazomierze,czasomierze,planim etry;
-rejestratory-mierniki z urządzeniami do domonywania zapisu i rejestrowania zmian wartości mierzonej wielkości;
-sprawdziany-narzędzie pomiarowe służące do sprawdzenia czy wartośćmierzonej wielkościzawarta jest w określonych granicach;
-wskaźniki-przyrządy stwierdzajace występowanie danej wielkości fizycznej(np.;papierki lakmusowe, przyrządy wskazujące występowanie promieniowania). Metoda pomiarowa-sposób porównania wielkości mierzonej z wielkością wzorcową.
Metoda pomiarowa-zespół czynności wykonywanych podczas przeprowadzania pomiaru celem określenia wartości wielkości mierzonej.
Pomiary bezpośrednie- charakteryzują się tym, iż za ich pomocą wartości wielkości mierzonej otrzymuje się bezpośrednio bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń:
przykłady:pomiar nateżenia prądu amperomierzem,pomiar długości linijką, pomiar temperatury termometrm cieczowym. Pomiary bezpośrednie- to takie pomiary, w wyniku których wartości mierzonej wielkosci otrzymuje się pośrednio w wyniku pomiarów bezpośrednich innych wielkości związanych z wielkością mierzoną znaną zależnością funkcyjną. Przykłady:
Chcąc zmierzyć wielkość X zdefiniowanym równaniem ogólnym X=f(A,B,C) mierzymy bezpośrednio wielkości A,B,C a wartość wielkości X wyznaczonej z równania definicyjnego. 1.pomiar gęstści powietrza ρ ρ=P/RT w którym:
p-ciśnienie bezwzględne powietrza, Pa;


(…)

… a wartość wielkości X wyznaczonej z równania definicyjnego. 1.pomiar gęstści powietrza ρ ρ=P/RT w którym:
p-ciśnienie bezwzględne powietrza, Pa;
Q- stała gazowa powietrza wilgotnego;
T-temperatura powietrza w
Kandale, K.
2. Pomiar strumienia objętości przepływającego czynnika za pomocą zwężek:
qv= (C/√1-B4)*ƐAo(√2∆p/ρ) Metoda podstawowa pomiaru- opiera się na pomiarze prędkości podstawowych wchodzących do definicji wielkości mierzonej: Przykład:pomiar ciśnienia z równania definicyjnego p=F/A Podstawowe parametry
charakteryzujące właściwości przyrządów pomiarowych:
1. Nazwa przyrządu określa:
- rodzaj mierzonej wielkości (amperomierz, woltomierz,ciśnieniomierz),
- zasadę pomiarową np.:termometr szklany, ciśnieniomierz sprężysty, amperonierz magnetoelektryczny;
- metodą pomiarową np.:kompensator automatyczny…
… równaniem: y=f(x,a1,a2,.....an)
Dodatkowy impuls energetyczny-
zewnętrzne źródło prądu, wzmacniacz.
Wpływ warunków zewnętrznych-zmienne ciśnienie, temperatura, wilgotność otoczenia. Czułość przyrządu
K=dy/dx K, mm/Pa K, mm/oC K, mm/kg
K=dy/dx=tgαp

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz