Podstawy metrologii

note /search

Jednostki podstawowe Midzynarodowego Układu Jednostek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Jednostki podstawowe Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) metr (m) jest to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy;   kilogram (kg) jest to jednostka masy, która jest równa masie międzynarodowego prototypu kilograma przechowywanego w Międzynarodowym ...

Podstawy metrologii- wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Inteligentny - oznacza programowalny, działający autonomicznie, adaptacyjnie, z możliwością komunikacji z innymi urządzeniami. Zintegrowany - bo może łączyć kilka różnych czujników lub wiele czujników jednego rodzaju, a ponadto i różne układy anal...

Podstawy metrologii- wykład 12

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Podstawowe jednostki układu SI odtwarzają wzorce pierwotne, wykorzystujące najczęściej stałe fizyczne. Wzorce wtórne mają wartości okre...

Klasyfikacja metod pomiarowych 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1736

METODY  PORÓWNANIA   WIELKOSCI  MIERZONEJ  Z  WZORCEM   Klasyfikacja ze względu na zasadę pomiaru (rys. 2.1)  Metoda pomiarowa bezpośredniego porównania  Metoda pomiarowa bezpośredniego porównania polega na porówna- niu wartości wielkości mierzonej z wartością znaną tej samej wielkości,  która w ...

Ocena niepewności wyniku pomiaru

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

OCENA NIEPEWNOŚCI WYNIKU POMIARU  Wprowadzenie  Wszelkie pomiary można podzielić na techniczne oraz dokładne. W  pomiarach technicznych stosuje się metody już wypróbowane, których  błędy są zbadane i wiadomo  jest, że błędy przypadkowe są znacznie  mniejsze od systematycznych. Ponieważ błędem dom...

Opracowanie i prezentacja wyników pomiarów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

  29 3.  OPRACOWANIE I  PREZENTACJA WYNIKÓW POMIARÓW       Opracowanie danych pomiarowych ma na celu wstępne przygotowanie danych do  analizy i prezentacji. Mogą to być proste działania, takie jak: zaokrąglanie liczb,  sortowanie danych, normalizacja, odrzucanie anomalnych wyników, łączenie dwóch...

Pasowanie 40H7-f6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2422

Pasowanie Ø40H7/f6 Pasowanie według zasady stałego otworu -otwór podstawowy Ø40H7. Wyznaczenie odchyłek i wymiarów granicznych. Otwór Ø40H7 Wymiar nominalny: D = 40mm = 40,000mm Z tablicy 1 (PN-EN 20286-2), dla wymiaru nominalnego z przedziału (powyżej30 do 50)mm i dla siódmej klasy tolerancj...

Pasowanie 40H7-r6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3626

Pasowanie Ø40H7/r6 Pasowanie według zasady stałego otworu -otwór podstawowy Ø40H7. Wyznaczenie odchyłek i wymiarów granicznych. Otwór Ø40H7 Wymiar nominalny: D = 40mm = 40,000mm Z tablicy 1 (PN-EN 20286-2), dla wymiaru nominalnego z przedziału (powyżej30 do 50)mm i dla siódmej klasy tolerancj...

Plakat wielokrotnośći dziesiętnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Pracownia Metrologii i Badan Jakosci WIELOKROTNOSCI I PODWIELOKROTNOSCI  JEDNOSTEK DZIESIETNE  , , jotta - zetta -  eksa - peta - tera -  giga -  mega - kilo -  hekto -  deka -   decy -  centy -  mili -  mikro -  nano -  piko -  femo -  atto ...

Podstawowe pojęcia metrologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2016

Metrologia  (ang. metrology) jest dziedziną wiedzy dotyczącą pomiarów, obejmującą  wszystkie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z pomiarami - niezależnie  od ich dokładności oraz gałęzi nauki i techniki.      Zasadnicze działy metr...