Pasowanie 40H7-r6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pasowanie  40H7-r6 - strona 1

Fragment notatki:


Pasowanie Ø40H7/r6 Pasowanie według zasady stałego otworu -otwór podstawowy Ø40H7.
Wyznaczenie odchyłek i wymiarów granicznych.
Otwór Ø40H7
Wymiar nominalny: D = 40mm = 40,000mm
Z tablicy 1 (PN-EN 20286-2), dla wymiaru nominalnego z przedziału (powyżej30 do 50)mm i dla siódmej klasy tolerancji, dobrano następującą wartość tolerancji. Tolerancja otworu: IT7 = 25µm = 0,025mm
Dla otworu podstawowego odchyłka graniczna dolna - EI - jest równa zeru. Odchyłka podstawowa: EI = 0
Obliczenia drugiej odchyłki:
T o = ES - EI, stąd: ES = EI + T o ES = EI + IT7 = 0 + 0,025 = 0,025mm
Obliczenie wymiarów granicznych.
Wymiar graniczny dolny: A o = D + EI = 40,000 + 0 = 40.000mm
Wymiar graniczny górny: B o = D + ES = 40,000 + 0,025 = 40.025mm
Wałek Ø40r6
Wymiar nominalny: D = 40mm = 40,000mm
Z tablicy 1 (PN-EN 20286-2), dla wymiaru nominalnego z przedziału (powyżej30 do 50)mm i dla szóstej klasy tolerancji, dobrano następującą wartość tolerancji: Tolerancja wałka: IT6 = 16µm = 0,016mm
Dla położenia pola tolerancji wałka oznaczonego literą „ r ” odchyłką podstawową jest odchyłka dolna - ei - i jej wartość odczytano z tablicy 27 (PN-EN 20286-2). Odchyłka podstawowa: ei = 34µm = 0,034mm
Obliczenia drugiej odchyłki:
T w = es - ei, stąd: es = ei + T w es = ei + IT6 = 0,034 + 0,016 = 0,050mm
Obliczenie wymiarów granicznych.
Wymiar graniczny dolny: A w = D + ei = 40,000 + (0,034) = 40,034mm
Wymiar graniczny górny: B w = D + es = 40.000 + (0,050) = 40,050mm
Obliczenie luzów granicznych.
Wcisk największy: N max = B w - A o = 40,050 - 40,000 = 0,050mm
N max = es -EI = 0,050 - 0 = 0,050mm
Wcisk najmniejszy: N min = A w - B o = 40,034 - 40,025 = 0,009mm
N min = ei - ES = 0,034 -(-0,025) = 0,009mm
Obliczenie wskaźników pasowania.
P min . = A o - B w = 40,000 - 40,050 = -0,050mm
P max . = B o - A w = 40, 025 - 40,034 = -0,009mm
P m = 0.5(P max +P min ) = 0,5[-0,009+(-0,050)]
P m = -0,0295mm
Obliczenie tolerancji pasowania.
T p = P max - P min = -0.009 - (-0,050) = 0,041mm
T p = T o +T w = IT7+IT6 = 0,025+0,016 =0,041mm
Jest to pasowanie ciasne według zasady stałego otworu. Oba luzy są ujemne, a więc oba wciski są dodatnie. Wskaźniki pasowania spełniają warunek: 0 ≥ P max P min .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz