Pola tolerancji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pola tolerancji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

3. Położenie pól tolerancji względem wymiaru nominalnego, rodzaje pasowań - szkice.
Pasowania można podzielić na ruchowe, mieszane, wtłaczane. Pasowania ruchowe są to takie pasowania w których zawsze uzyskuje się luz, to znaczy: Lmax Lmon 0
Pasowania mieszane są to takie pasowania, w których można powstać luz lub wcisk, to znaczy: Lmax 0 Lmin Pasowania wtłaczane są to takie pasowania, w których zawsze uzyskuje się wcisk, to znaczy: 0 ≥ Lmax Lmin Układ pól tolerancji - pytanie 4
4. Układ pól tolerancji przy zasadzie stałego wałka i otworu - szkic.
Zasada stałego otworu polega na tym, że wszystkie otwory wykonujemy zawsze jako otwory podstawowe, czyli otwory suwnicze (H). Dla uzyskania zaś odpowiedniego pasowania dobieramy odpowiednio wałki. Odwrotnie postępujemy przy zasadzie stałego wałka. Wszystkie wałki wykonujemy zawsze jako podstawowe czyli suwnicze (h). Dla uzyskania zaś odpowiedniego pasowania dobieramy odpowiednio otwory Przy skojarzeniu otworu podstawowego z wałkiem otrzymamy zależnie od wałka pasowanie ruchowe, mieszane lub wtłaczane. Podobnie przy zasadzie stałego wałka możemy taż otrzymać odpowiednio pasowanie ruchowe, mieszane i wtłaczane
2. Podstawowe pojęcia zakresu tolerancji i pasowań: odchyłki, wymiar nominalny, wymiary graniczne, tolerancje, luzy - interpretacja graficzna.
Dla każdej średnicy wałka lub otworu podaje się wymiary graniczne: dolny A i górny B, między którymi winien być utrzymany wymiar rzeczywisty przedmiotu. Różnica tych wymiarów nazywa się tolerancją wymiaru: T = B - A
Wymiar nominalny jest to wymiar jaki powinien mieć wałek lub otwór.
Różnicę algebraiczną między wymiarem górnym i odpowiadającym mu wymiarem nominalnym nazywamy odchyłką górną Różnicę algebraiczną między wymiarem dolnym i odpowiadającym mu wymiarem nominalnym nazywamy odchyłką dolną.
Górna odchyłka:- dla wałka: es = B - N
- dla otworu ES = B - N
Dolna odchyłka: dla wałka: ei = A - N
- dla otworu EI = A - N
Zarówno górna jak i dolna odchyłka może mieć wartość dodatnią, ujemną lub zerową. Odchyłki odmierzamy od linii wymiaru nominalnego czyli tak zwanej linii zerowej, nadając Im znak plus ponad tą linię i minus poniżej niej.
Tolerancje wymiarowe są znormalizowane. W układzie określane są dla każdego wymiaru dwa elementy: szerokość pola tolerancji i położenie jego pola w stosunku do linii zerowej. Tolerancje według szerokości pola dzielą się na 18 klas dokładności. Klasy oznacza się numerami 01, 0 i od 1 do 16. Klasy dokładności od 01, 0 i od 1 do 7 stosowane są przy wyrobie części mierniczych, klasy od 5 do 16 stosuje się przy wyrobie części maszyn, przy czym klasy od 5 do 12 stosuje się w pasowaniach części maszyn, a klasy od 12 do 16 stosuje się w przypadkach wielkich luzów oraz powierzchni swobodnych i surowych .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz