Pasowanie 40H7-f6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pasowanie 40H7-f6 - strona 1

Fragment notatki:


Pasowanie Ø40H7/f6 Pasowanie według zasady stałego otworu -otwór podstawowy Ø40H7.
Wyznaczenie odchyłek i wymiarów granicznych.
Otwór Ø40H7
Wymiar nominalny: D = 40mm = 40,000mm
Z tablicy 1 (PN-EN 20286-2), dla wymiaru nominalnego z przedziału (powyżej30 do 50)mm i dla siódmej klasy tolerancji, dobrano następującą wartość tolerancji. Tolerancja otworu: IT7 = 25µm = 0,025mm
Dla otworu podstawowego odchyłka graniczna dolna - EI - jest równa zeru. Odchyłka podstawowa: EI = 0
Obliczenia drugiej odchyłki:
T o = ES - EI, stąd: ES = EI + T o ES = EI + IT7 = 0 + 0,025 = 0,025mm
Obliczenie wymiarów granicznych.
Wymiar graniczny dolny: A o = D + EI = 40,000 + 0 = 40.000mm
Wymiar graniczny górny: B o = D + ES = 40,000 + 0,025 = 40.025mm
Wałek Ø40f6
Wymiar nominalny: D = 40mm = 40,000mm
Z tablicy 1 (PN-EN 20286-2), dla wymiaru nominalnego z przedziału (powyżej30 do 50)mm i dla szóstej klasy tolerancji, dobrano następującą wartość tolerancji: Tolerancja wałka: IT6 = 16µm = 0,016mm
Dla położenia pola tolerancji wałka oznaczonego literą „ f ” odchyłką podstawową jest odchyłka górna i jej wartość odczytano z tablicy 20 (PN-EN 20286-2). Odchyłka podstawowa: es = -25µm = -0,025mm
Obliczenia drugiej odchyłki:
T w = es - ei, stąd: ei = es - T w ei = es -IT6 = -0,025 - 0,016 = - 0,041mm
Obliczenie wymiarów granicznych.
Wymiar graniczny dolny: A w = D + ei = 40,000 + (-0,041) = 39,959mm
Wymiar graniczny górny: B w = D + es = 40.000 + (-0,025) = 39,975mm
Obliczenie luzów granicznych.
Luz graniczny najmniejszy: S min = A o - B w = 40,000 - 39,975 = 0.025mm
S min = Ei - es = 0 - (-0,025) = 0,025mm
Luz graniczny największy: S max = B o - A w = 40, 025 - 39,959 = 0,066mm
S max = ES - ei = 0,025 -(-0,041) = 0,066mm
Obliczenie wskaźników pasowania.
P min . = A o - B w = 40,000 - 39,975 = 0.025mm
P max . = B o - A w = 40, 025 - 39,959 = 0,066mm
P m = 0.5(P max +P min ) =0,5(0,066+0,025) = 0,0455mm
Obliczenie tolerancji pasowania.
T p = P max - P min = 0.066 - 0,025 = 0,041mm
T p = T o + T w = IT7+ IT6 = 0,025 + 0,016 =0,041mm
Jest to pasowanie luźne na zasadzie stałego otworu. Oba luzy, najmniejszy i największy, są dodatnie. Wskaźniki pasowania spełniają warunek: P max P min ≥ 0.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz