Bór sosnowy

Pytania z zaliczenia

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

ekosystemów (np lasu mieszczanego i boru sosnowego strefy umiarkowanej) 6- strefowość gleb 7-opisać biom...

Leśnictwo - ziemia lubuska

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

ZIEMIA LUBUSKA, ZACHODNIA CZEŚĆ WIELKOPOLSKI, ZIEMIA CHEŁMIŃSKA były pokryte borami sosnowymi...

Parki Narodowe w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

młodoglacjalny Puszczy Drawskiej, bór sosnowy, buczyna,  dąbrowa 6. Gorczański PN lasy jodłowo-bukowe, jeleń...

Botanika-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Botanika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

wymienionych zbiorowisk leśnych podkreśl te, które cechują się drzewostanem jednogatunkowym: oles, bór sosnowy...

Bory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

mieszane, subalpejskjie i subpolarne zarośla. W strefie lasów mieszanych bory sosnowe i świerkowo - sosnowe...

Opis parków narodowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

torfowy, widłak goździsty. Tereny te porasta głównie bór sosnowy, bór chrobotkowy. W parku występuje ok...