Awangarda - strona 12

Jońska filozofia przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2100

pragmatycznym: filozofia= ideologia. Nurty awangardy teologicznej: popełniają błąd, chcąc wyrzec się logosu...

Polska polityka zagraniczna- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889

niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Pozostawienie polski pod awangardą państw o najwyższym stopniu...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1743

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Faszyzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

do ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, jako jeszcze jedna z postaci buntu awangardy, wraz...

Literatura lat 90 - polemika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1540

jego awangardę, teraz ucichło czy usunęło się w cień, ustępując miejsca innym, niekoniecznie debiutującym...

Krzysztof Kamil Baczyński

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

się nimi także jako metodą obrazowania. Do tradycji drugiej awangardy odsyła też silny u B. udział pierwiastka baśniowego...

Kasprowicz Jan - Wybór poezji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

rytm.) Tadeusz Peiper (Awangarda) zaczerpnął z niego „rytm własny” i „regularne rymy odległe” Proza...

Kazimierz Wierzyński, Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1638

Awangardy. Wierz. pod wpływem sytuacji polit. w 1933 wydał zbiór opowiadań „Granice świata” o czasach...