Awangarda - strona 12

Jońska filozofia przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2086

pragmatycznym: filozofia= ideologia. Nurty awangardy teologicznej: popełniają błąd, chcąc wyrzec się logosu...

Polska polityka zagraniczna- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 840

niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Pozostawienie polski pod awangardą państw o najwyższym stopniu...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Faszyzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

do ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, jako jeszcze jedna z postaci buntu awangardy, wraz...

Literatura lat 90 - polemika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1505

jego awangardę, teraz ucichło czy usunęło się w cień, ustępując miejsca innym, niekoniecznie debiutującym...

Krzysztof Kamil Baczyński

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

się nimi także jako metodą obrazowania. Do tradycji drugiej awangardy odsyła też silny u B. udział pierwiastka baśniowego...

Kasprowicz Jan - Wybór poezji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

rytm.) Tadeusz Peiper (Awangarda) zaczerpnął z niego „rytm własny” i „regularne rymy odległe” Proza...

Kazimierz Wierzyński, Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1624

Awangardy. Wierz. pod wpływem sytuacji polit. w 1933 wydał zbiór opowiadań „Granice świata” o czasach...