Jońska filozofia przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jońska filozofia przyrody - strona 1

Fragment notatki:

Jońska filozofia przyrody:
Jest próbą wytłumaczenia ogółu rzeczy- czyli całej rzeczywistości i każdego bytu.
Jest oparta na rozumie (przed wszystkim na nim). Jest tworzona do celów czysto teoretycznych, a nie pragmatycznych, czyli dla bezinteresownego poznania prawdy.
Filozofia grecka: zakłada istnienie podstawowej wolności, a to nie było udziałem żadnego innego ludu, który wcześniej od Greków stworzył kulturę (Grecję uważa się za kolebkę filozofii).
Filozofia przyrody ( physis) jest ontologiczna: nauka „jońskich” i italskich filozofów jest bowiem pierwsza próbą wytłumaczenia wszystkich bytów,
ich kosmologia jest próbą wytłumaczenia całości istniejących rzeczy poprzez odniesienie ich do jednej lub więcej zasad.
Szczególne elementy tej filozofii: eleatyzm= twórca jest Parmenides: postawili w filozofii podstawowe problemy, epigonizm= Zenon i Melioss- usystematyzował myśl eleatów, wynalazł dialektykę, ruch, wielość- uskrzydlenia rozumu, który próbuje zaprzeczyć nawet doświadczeniu, sofiści= reprezentanci kryzysu wzrostu, który dal początek odkryciu i ustanowieniu filozofii moralnej, Sokrates = jak oczyszczone wcielenie sofistów: nadał funkcjonujące do dzisiaj znaczenie terminów „psyche”= dusza (teoria J. Burneta, A.E.Taylora), dusza= siedlisko rozumności i moralności ( istota człowieka),
intuicyjnie zarysowana teologia i teleologia, które opierają się na podstawach etycznych, duchem Sokratesa jest przeniknięta cała filozofia hellenistyczna, doktryny Sokratyków- uproszczenia wielorakich ważnych elementów myśli Sokratesa. Powody kryzysu filozofii:
Filozofia kryzysu= budująca teorie końca filozofii,
Kryzys teologii- zarzuca się teologii przejście od filozofii klasycznej określonych kategorii teoretycznych, do wynaturzenia teologii ( teologii na sposób hellenistyczny).
Autentyczne zagubienie sensu i znaczenia wymiaru spekulatywnego = najwłaściwszego w znaczeniu filozoficznym- utrata sensu filozofii (filozofia kryzysu).
Mentalność techniczno- naukowa dzisiejszego świata- wartościowe rzeczy można zweryfikować (sprawdzić, skontrolować) przez doświadczenie i obliczenia.
Mentalność polityczna: liczy się praktyka, tylko to co potrafi zmienić rzeczy, nie liczy się teoria, potrzeba aktywności, nie wystarczy kontemplacja.
Ogólne wprowadzanie: Scjentyzm: narzucanie filozofii metod przyjętych od nauk szczegółowych.
Praksizm: narzucanie filozofii ograniczeń typu aktywistycznego.
Wynaturzenie filozofii: prowadzenie do zabicia filozofii.
Problem filozoficzny: powstał i rozwijała się jako próba ujęcia i wyjaśnienia całości, czyli ogółu rzeczy lub przynajmniej jako postawienie problematyki całości.


(…)

… hellenistycznych:
Stoicyzm.
Epikureizm.
Sceptycyzm.
Eklektyzm.
Religijny: przebiegał w epoce chrześcijańskiej: zetkniecie z objawieniem biblijnym (Aleksandria), ożywienie stoicyzmu, ponowny pitagoreizm, odrodzenie platonizmu ( średni platonizm-= medioplatonizm, neoplatonizm.
Jońscy i italijscy filozofie przyrody:
Tales (woda)
Anaksymander
Anaksymenes (powietrze)
Heraklit z Efezu ( ogień).
Zapowiedź problematyki…
…:
-sporządzanie obliczeń arytmetycznych, dla celów praktycznych,
-geometria też ma charakter praktyczny: pomiar pól po wylewie Nilu, budowanie piramid,
(papirus Rhinda, Burnet, wypowiedź Heroda).
-ogólna teoria liczb i geometria jest dziełem pitagorejczyków,
-wnieśli matematykę i geometrię na poziom spekulatywny, -zawiera pojęcia teoretyczne (myśli),
-liczba jest narzędziem poznania wszystkiego, -jest idea…
… tego co boskie człowiek ma czynić to, co jest zgodne z jego własną naturą.
Np.:
Tales- wszystko jest pełne bogów,
- bogowie wywodzą się z natury ( natura prazasadą wszystkich rzecz- woda),
Pitagoras- wędrówka dusz,
Heraklit- pozaziemskie przeznaczenie dusz,
Empedokles- doga oczyszczenia ( pęknie naturalizm i zrozumie się go przez zwrot ku misteriów…. W szczególności ku orfizmowi….
6. załamuje…
… (neoplatonizm)
Podział problemów spekulacji poarystotelesowskiej:
Fizyczne,
Logiczne,
Moralne.
Wnioski:
Początek filozofii greckiej: VI w. przed Chrystusem.
Koniec filozofii greckiej: 529r. po Chrystusie:
zostają zamknięte szkoły pogańskie, z woli cesarza Justyniana,
ich biblioteki zniszczone,
zwolennicy rozproszeni.
Filozofia grecka: VI w. przed Ch.- 529 r. po Chrystusie.
Fazy/ momenty / okresy filozofii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz