Automatyzm - strona 4

Normy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2478

społeczne: Zwyczaj - kategoria norm, nadająca automatyzm naszemu życiu, ułatwiająca je. Tworzy się oddolnie...

Układy zbiorowe pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

pracy warunki umowy o prace lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Automatyzm...

Układy zbiorowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

automatyzmu prawnego, która polega na tym, że korzystniejsze postanowienia układowe z mocy prawa zastępują...

Serce - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

własny układ rozrusznikowy (automatyzm), dzięki czemu kurczy się w sposób uporządkowany w całkowitej...

Sztuka XX wieku surrealizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

, psychiczny automatyzm, za pomocą którego pragnie się wyrazić rzeczywiste funkcjonowanie myśli. Środki...

Zwyczaj i moralność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

, nadanie mu pewnego automatyzmu, zwolnienie z konieczności rozważania wszelkich możliwych opcji...