Układy zbiorowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy zbiorowe - omówienie  - strona 1 Układy zbiorowe - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Układy zbiorowe pracy .
Układy zbiorowe pracy należą do grupy szczególnych źródeł prawa pracy.
Są one zawierane w zasadzie dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych ich postanowieniami (art. 239 k.p. - zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy). Układ zbiorowy może obejmować - w zakresie w nim ustalonym - również członków rodzin pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów).
Ustawowe wyłączenie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy obejmuje:
członków korpusu służby cywilnej, a więc pracowników i urzędników służby cywilnej;
pracowników urzędów państwowych, których podstawą zatrudnienia jest mianowanie albo powołanie;
pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie mianowania albo powołania; sędziów i prokuratorów.
Na zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy składają się, co do zasady, trzy części (trojakiego rodzaju postanowienia):
część normatywna - zawiera postanowienia, jakim powinny odpowiadać indywidualne stosunki pracy pracowników, których układ dotyczy;
część obligacyjna - zawiera wzajemne zobowiązania stron układu dotyczące stosowania jego postanowień oraz ich przestrzegania; inne postanowienia - zazwyczaj w tej części układu zamieszczane są postanowienia dotyczące przyznawania (zasad i kryteriów) świadczeń socjalnych dla pracowników, byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz członków rodzin obu wspomnianych grup. Kreowanie układu zbiorowego pracy może być wyłącznie efektem porozumienia partnerów społecznych. Przewiduje się możliwość zawierania dwojakiego rodzaju układów zbiorowych pracy: zakładowe układy zbiorowe pracy zawierane na poziomie poszczególnych pracodawców i obejmujące wszystkich lub określone grupy zatrudnionych u nich pracowników ewentualnie inne osoby (świadczące pracę na podstawach pozapracowniczych, byli pracownicy - emeryci i renciści); ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawierane dla pracowników zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych w organizacji pracodawców zawierającej układ.
Reprezentantami pracowników, a więc jedną ze stron w obu rodzajach układów, mogą być wyłącznie właściwe organizacje związkowe , a więc wszystkie działające u danego pracodawcy zakładowe organizacje związkowe, zrzeszające pracowników objętych układem.
Z inicjatywą zawarcia układu zbiorowego może wystąpić każda ze stron, a więc pracodawca i każda organizacja związkowa zainteresowana podjęciem rokowań układowych. Inicjator podjęcia rokowań obowiązany jest zaprosić do udziału w nich wszystkie uprawnione podmioty.


(…)

… i rencistów).
Ustawowe wyłączenie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy obejmuje:
członków korpusu służby cywilnej, a więc pracowników i urzędników służby cywilnej;
pracowników urzędów państwowych, których podstawą zatrudnienia jest mianowanie albo powołanie;
pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie mianowania albo powołania; sędziów i prokuratorów.
Na zakres przedmiotowy układów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz