Audiatur et altera pars - strona 3

Proces republikański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

nie wolno tego, na co nie pozwala się pozwanemu audiatur et altera pars - niech będzie wysłuchana i druga...

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

jego zastosowania. Nemo iudex In causa sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Audiatur et altera pars...

Przysłowia i sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

partium. Fiat iustitia pereat mundus. Videant consules ne quid respublica detrimenti capiat. Audiatur et...

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1750

we własnej sprawie; - nemo iudex sine actore - nie ma sędziego bez powoda; - audiatur et altera pars...

Paremie - wykład z łacina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Łacina
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2044

powszechnie znane nie wymagają żadnych dowodów 12. AUDIATUR ET ALTERA PARS - należy wysłuchać drugiej strony...

Tabelka - paremie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Actio - nom., d3, fem., sing., actio,-onis sprawa 33. AUDIATUR ET ALTERA PARS! NIECHAJ BĘDZIE WYSŁUCHANA...

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2058

musi je udowodnić; obowiązkiem oskarżyciela (powoda) jest dowieść słuszności skargi. 3.Audiatur et altera pars...

POSTEPOWANIE KARNE PROCESOWE - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1778

przed naruszeniem niezawisłości jest instytucja wyłączenia sędziego. 2)przestrzeganie reguły audiatur et altera pars...