Asystent - strona 6

Architektura ITS

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marta Rozmarynowicz
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

i bezpieczeństwa ruchu 5)zarządzanie transportem publicznym 6)systemy wspomagania kierowców 7)asystent podróży 8...

Krąg społeczny - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

profesorami, ale także ze studentami, doktorantami, asystentami, sekretarkami, kwestorem, dziekanami...

Zasady funkcjonowania sektora publicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

budżetowej - docenci, adiunkci, starsi wykładowcy- 261,2 % kwoty bazowej - asystenci wykładowcy, lektorzy...

Organy ochrony prawnej- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1568

sędziego (ścieżka kariery) - udział ławników - referendarze sądowi - asystenci sądowi - Prokuratura...

Archeologia podwodna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

wysłano młodego asystenta archeologii klasycznej – George’a Bassa z Uniwersytetu w Pensylwanii. Bass...

SPEKTROFOTOMETRIA UV/VIS

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Spektrofometryczne metody analizy substancji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1813

. Znając rzeczywiste stężenie białka w próbce badanej (informacja zostanie podana przez asystenta...

Media w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 987

Sapiechy; - Jerzy Turowicz - redaktor naczelny; - ks. Jan Piwowarczyk - asystent kościelny; - PROGRAM...

Historia mediów i dziennikarstwa- PRL

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 819

Sapiechy; - Jerzy Turowicz - redaktor naczelny; - ks. Jan Piwowarczyk - asystent kościelny; - PROGRAM...

Koncerny medialne-opracowanie 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Andrzej Adamski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 770

/ Kryteria „katolickości” pisma (asystent kościelny). Zdaniem bp. A. Lepy, mianem prasy katolickiej obejmuje...

Kongregacje papieskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

elektorów przybyłych już do Rzymu. Urząd tych trzech Kardynałów nazywanych Asystentami, ustaje po trzech...