Media w PRL-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Media w PRL-opracowanie - strona 1  Media w PRL-opracowanie - strona 2  Media w PRL-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MEDIA W PRL LIPIEC 1944 - LUTY 1945:
MOSKWA - przygotowywania strategii propagandowo - informacyjnej;
- marzec 1944 - pierwsze dyskusje na posiedzeniach ZPP (Związek Patriotów Polskich)
- spór o tytuł dziennika i tekst ODZWE MANIFESTU (Wanda Wasilewska przewodnicząca ZPP);
- J. Borejsza przejmuje inicjatywę przy wsparciu Wandy Lwownej Wasilewskiej
- przygotowania logistyczne.
Pierwszy numer gazety „TRYBUNA LUDÓW” - nawiązanie do systemu, kiedy państwo jeszcze nie powstało. Duża część emigracji chce przemienić je w państwo demokratyczne.
Pierwszy numer odmiany:
- plakatowa
- gazetowa
- ulotowa
Drugi „RZECZPOSPOLITA”
Drugi „lubelski” numer „RZECZPOSPOLITEJ” 4.VIII.1944.
ZASADY NOWEGO SYSTEMU MEDIALNEGO:
- likwidacja prywatnej formy własności wydawnictw;
- system koncesyjny;
- cenzura prewencyjna;
- reglamentacja papieru;
- nawiązywanie do wzorów i tradycji prasy z okresu międzywojennego i okupacji, które uznano za postępowe i demokratyczne;
- pełna reprezentacja prasowa partii tworzących PKWN;
- uprzywilejowana pozycja prasy PPR;
- ubikacji natrętnej indoktrynacji;
- zaangażowanie prasy i radia na rzecz walki z Niemcami i odbudowy kraju.
POCZĄTEK BITWY O INTELIGĘCJĘ:
- tygodnik „Odrodzenie” - 3.IX.1944;
- inicjatywa J. Borejszy wykonanie K. Kuryluk;
- z założenia pismo elektyczne mające skupić jak najszersze grono współpracowników. Miało być żywym dowodem poparcia elit intelektualnych dla nowego systemu.
SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZO OŚWIATOWA
CZYTELNIK:
- pierwsze wydawnictwo o charakterze spółdzielczym powołane 1.X.1944 przez Jerzego Borejszę;
- miał być to pierwszy etap procesu uspołeczniania działalności edytorskiej z myślą o umasowieniu czytelnika;
- powołanie pionu wydawnictw książkowych (1944). Pierwsze edycje polskiej klasyki;
- budowa systemu dystrybucji tytułów, sieć księgarni i punktów sprzedaży.
NOWE LUBELSKIE DZIENNIKI:
-GAZETA LUBELSKA - niezależny organ demokratyczny;
- ROBOTNIK 11.XI.1944 - Organ Odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej; nacz. Jan Dąbrowski; zespół: Grzegorz Jaszuński;
- GŁOS LUDU 14.XI.1944 - Organ KC PPR pod red. Romana Werfla.
RESORT INFORMACJI I PROPAGANDY:
- pierwsza próba centralizacji działalności propagandowej;
- urząd zdominowany przez Stefana Matuszewskiego figuranta PPS;


(…)

… i Rzeszów, wśród znanych dokonań resortu: zmasowana akcja przeciwko Armii Krajowej, powstał w resorcie propagandowy plakat AK zapluty karzeł (resort był nastawiony na agresywną walkę), w 1944 roku rozpoczęto akcję ulotkową samoloty radzieckie zrzucały ulotki.
RADIOSTACJA „PSZCZÓŁKA” - pierwsza instytucja polskiego radia po II wojnie światowej. Oddziaływała w dwóch wagonach na stacji w Lublinie. 15 sierpnia 1944 r. zaczęła nadawać głównie informacje i muzykę z płyt a także rozpoczęła atak przeciwko powstańcom warszawskim (propaganda sowiecka), w pracach radiostacji brały udział przypadkowe osoby.
„STATYCZNIK” - tygodnik satyryczny Pojawiły się pisma młodzieżowe wchodzące w skład PPR i PKWN:
PPS „MŁODZI IDĄ”
Stronnictwo Ludowe „WICI”
PPRL „WALKA MŁODYCH”
Periodyk „WIEŚ” - miała być dowodem na istnienie prężnego życia. Próbował pokazać twórczość poetów, prozaików wywodzących się ze wsi.
OKRES WZGLĘDNEGO PLURALIZMU MEDIÓW
LATA 1945 - 1946
Polpres - agencja organizowana w ZSRR pod patronem Związku Polskiego - artykuły propagandowe(1944). Polska Agencja Prasowa (PAP).
GŁÓNE WYRÓŻNIKI OKRESU:
- żywiołowy rozwój prasy codziennej i periodycznej;
- krystalizowanie się systemów politycznych partii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz