Architektura ITS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura  ITS - strona 1 Architektura  ITS - strona 2

Fragment notatki:

ARCHITEKTURA ITS    1.OGÓLNA  (CEL I ZASADA)    Określa cele i zasady działania systemu, identyfikuje zawartość systemu oraz jegoi granice,  identyfikuje aspiracje interesariuszy, standaryzuje aspiracje według listy potrzeb (user needs)    Interesariusze;  Want ITS  (chcący ITS) zarządzający, operatorzy  Use ITS  (korzystający z ITS) pasażerowie, kierowcy, załadowcy  Rule ITS  (regulujący ITS) władze, instytucje  Make ITS  (budujący ITS) producenci, dostawcy                                Potrzeby interesariuszy;  1)generalne                                                               2)Planowanie oraz utrzymanie infrastruktury    3)egzekwowanie praw                                   4)transakcje finansowe  5)zapewnienie bezpieczeństwa                             6)informacja oraz planowanie podróży  7)ruch, wypadki, zarządzanie popytem                8)inteligentne systemy w pojazdach  9)zarządzanie ładunkiem i pojazdami                 10)zarządzanie transportem publiczny   2.FUNKCJONALNA  (PROCESY I FUNKCJE)    1)Podstawowymi elementami funkcjonalnymi, są;    *grupy funkcji i funkcje    *przepływy danych  *terminatorzy () i aktorzy dla systemu    *bazy danych i repozytoria    2)narzędzia architektury funkcjonalnej;      *diagramy przepływów    (układ wewnętrzny)  prezentuje  wewnętrzne  funkcje, dane, terminatorów oraz kierunki przepływu, informacje pomiędzy obszarami  funkcjonalnymi systemu.        * diagramy kontekstowe  (układ zewnętrzny)  wskazuje na przepływy  informacji pomiędzy systemem, a światem zewnętrznym.  3)elektroniczny pobór opłat  4)zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwa ruchu  5)zarządzanie transportem publicznym  6)systemy wspomagania kierowców  7)asystent podróży  8)wsparcie dla służb nadzoru i egzekwowanie praw  9)wsparcie dla koordynacji systemów  10)multimodalne interfejsy    Terminator- podmiot( osoba, inny system) np. instytucja, urządzenie, część świata fizycznego  (środowisko, ruch) będący częścią świata zewnętrznego z którym proponowany system będzie mieć  wzajemne oddziaływania.  Aktor-  pojęcie bardziej szczegółowe niż terminator. Posiada specyficzne własności. Jeżeli  terminatorem jest pogoda to aktorem jest; temperatura, wilgotność,opady,wiatr.  SYSTEM                    TERMINATOR                     AKTOR    3.FIZYCZNA  (WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE)    Definicja struktury fizycznej;  1)Bazując na wyszczególnionych funkcjach określone są jednostki organizacyjne systemu (jedna 

(…)

… struktury fizycznej;
1)Bazując na wyszczególnionych funkcjach określone są jednostki organizacyjne systemu (jedna
funkcja na jedną jednostkę)
2)jednostkami organizacyjnymi są podsystemy, które następnie dzieli się na moduły.
Podstawowe elementy fizyczne systemu; *centrum(miejsce gromadzenia informacji) *drogi
*pojazdy *urządzenia osobiste *urządzenia transportowe (kontener)
*urządzenia do prezentacji…
…;
1)Bazując na wyszczególnionych funkcjach określone są jednostki organizacyjne systemu (jedna
funkcja na jedną jednostkę)
2)jednostkami organizacyjnymi są podsystemy, które następnie dzieli się na moduły.
Podstawowe elementy fizyczne systemu; *centrum(miejsce gromadzenia informacji)
*drogi
*pojazdy
*urządzenia osobiste
*urządzenia transportowe (kontener)
*urządzenia do prezentacji informacji ogólnej…
… powinna, zapewniać;
1)wysoką przepustowość 2)wysoką szybkość transferu 3)niski koszt transportu 4)odpowiednią jakość
5.ORGANIZACYJNO-INSTYTUCJONALNA (JEDNOSTKI KORZYSTAJĄCE Z ITS)
Wskazanie tzw. właścicieli elementów fizycznych ITS z uwzględnieniem;
1)zależności bezpośrednich 2)zależności kontraktowych
6.INFORMACYJNA (WZORY ZBIORÓW DANYCH)
Ustalenie standardu informacji, jaki wykorzystany jest przez system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz