Systemy zarządzania

note /search

Sterowanie ruchem na drogach szybkiego ruchu (DSR)

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

Sterowanie ruchem na drogach szybkiego ruchu (DSR)    ruch na wjazdach     ruch na odcinkach międzyrzędowych (ostrzeganie kierowców, sterowanie prędkością,  sterowanie ruchem na pasach, informacja dla kierowców)     systemy informacji w sieci lub korytarzu     systemy teleinformatyczne     Elem...

Architektura ITS

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

ARCHITEKTURA ITS    1.OGÓLNA  (CEL I ZASADA)    Określa cele i zasady działania systemu, identyfikuje zawartość systemu oraz jegoi granice,  identyfikuje aspiracje interesariuszy, standaryzuje aspiracje według listy potrzeb (user needs)    Interesariusze;  Want ITS  (chcący ITS) zarządzający, opera...

Architektura ITS w USA

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

ARCHITEKTURA ITS W USA    Przygotowywana dla rynku amerykańskiego bazuje na 3 poziomach;    1)INSTYTUCJONALNYM  (instytucje, polityka, finansowanie, użytkowanie, utrzymanie)    *Główni aktorzy posiadają określone role w funkcjonowaniu ITS  *aktorzy; sektor publiczny (agencje federalne i stanowe)  *...

Architektura RITS

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

ARCHITEKTURA RITS  1)JAKOŚĆ  1.Inteligentny system nawigacji  (IUNS)   2.Kolejowy system E-biznes  (RES)   3.Intermodalny system transportowy  (IMTS)   2)BEZPIECZEŃSTWO  1.Inteligentny system nadzoru bezpieczeństwa  (IESS)   3)WYDAJNOŚ...

Inteligentne systemy transportowe (ITS) w miastach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2023

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE (ITS) W MIASTACH      Czynniki rozwoju miejskich ITS;  1)  ruch w miastach charakteryzuje się szczególną złożonością ruchu miejskiego wynikającą z;    znanego rozproszenia ruchu    dużej liczby użytkowników    wysokiej nieliniowości    wysokiej niestacjonarnośc...

ITS w polityce transportowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

ITS W POLITYCE TRANSPORTOWEJ      Polityka ITS;     ITS w polityce transportowej UE    ITS jako element TEN-T    Inicjatywa E-Freight    Multimodal Journal Plannes    ITS w programach rozwojowych    Organizacje ITS    Biała Księga CTP 2001;  Wskazuje się na konieczność rozwoju inteligentnych ...

Sieciowe/korytarzowe systemy zarządzania ruchem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

SIECIOWE/KORYTARZOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA RUCHEM      *optymalizacja przestrzenna ruchu w ramach sieci co sprowadza się do prowadzenia ruchu przez  trasy alternatywne w przypadku zakłóceń pojawiających się na podstawowych połączeniach  *systemy obejmować będzie kilka (co najmniej dwa) połączenia dro...

Zarządzanie ruchem lotniczym w UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

ZARZĄDZANIE RUCHEM LOTNICZYM W UE          Aktualne wyzwania systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie;  1.  Systematyczny wzrost ruchu lotniczego w Europie  2.  Przestarzałe technologie zarządzania ruchem  3.  Wydłużenie tras lotó...