Asysta

Pusan - Korea Południowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

się pilota na burtę nie można brać holowników. Asysta holowników zaczyna się na wysokości falochronu portu...

Drobnicowiec - charakterystyka

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Henryk Łączyński
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

ładunków (wymaga asysty do wyładunku) · głębokie mrożenie < - 18oC · H/L – Heavy Lift · System wejść...

Podmioty postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

nie tylko po zawiadomieniu i w asyście, bo rola asysty jest bierna, natomiast gdy podmioty występują w charakterze czynnym...

Sądy miejskie i podkomorskie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

, którzy zasiadali w asyście 4-6 asesorów powołanych przez sędziów spośród szlachty przybyłej na sądy do personelu...

Port Said, Egipt

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

na beczkach trwa ok.12 godzin Podejście do kei odbywa się najcześciej w asyście jednego holownika...

Valencia - Hiszpania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

realizuje się również z pilotem i w asyście holowników. Holowniki odchodzą jeszcze przed falochronem...