Asocjacjonizm - strona 2

note /search

Psych osobowości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2212

się instynkt, popęd. Funkcjonalizm jest bliski psychoanalizy, podejściu socjobiologicznego. Asocjacjonizm...

Myśli psychologiczne - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1302

, w której w tych czasach dominował asocjacjonizm. Uważał, ze nie można atomistycznie wyjaśnić zjawisk psychicznych...

Zarys historii psychologii

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2233

w umyśle i świadomości nowe wyobrażeń i idei - ASOCJACJONIZM. Asocjacjonizm łączył się z SENSUALIZMEM...

Procesy poznawcze

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Procesy poznawcze
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 8435

. Błędy podejścia asocjacjonistycznego i psychologii postaci ASOCJACJONIZM PSYCHOLOGIA POSTACI Nie udało...

Zagadnienia na kolokwium

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1904

• asocjacjonizm: rola skojarzeń w procesie uczenia się; H. Ebbinghaus • behawioryzm: związki S – R; Watson, Skiner...