Armator - strona 14

Skrypt - Geografia Polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1953

1 Geografia Polityczna (INP) Z Antonowicza Tożsamośd – identyfikacja z paostwem, synonim: identycznośd ciągłośd bytu paostwowego – zachowanie tożsamości od początku do kooca tożsamośd zanika, gdy upada paostwo jeżeli paostwo zachowuje ciągłośd bytu paostwowego – obowiązują te same prawa i obo...

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jan Mojak
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3150

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...

Grecja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

ma charakter morski; ma­rynarze, sternicy, armatorzy więcej dają potędze państwa niż szlachta i rycerze...

Transport-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Teoria sportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2751

armatorzy) i spedytorzy. Nowy typ dokumentu przewozowego, który obejmuje cała trasę procesu transportowego...

PMP - terytorium

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2604

; jeśli jego armator ma w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału; Kodeks...

Ubezpieczenia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2156

budynków od ognia, armatorów od szkód kolejowych, OC rewidentów, doradców, lekarzy. 2. DOBROWOLNE: ubezp...