Arkadia - strona 8

Sztuka romanska i przedromanska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1232

Herkules, który Arkadię uwolnił od ptaków. Męczennik pokonał w sobie cielesne pierwiastki by dać zwyciężyć...

Szymon Zimorowic - Roksolanki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1379

. Zburzona została wizja arkadii przez przeciwstawienie rozkoszom wiejskiego życia ciężką pracę. W utworze...

Roksolanki Szymon Zimorowic

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

. Zburzona została wizja arkadii przez przeciwstawienie rozkoszom wiejskiego życia ciężką pracę. W utworze...

Czechowicz Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

: Arkadia, śmierć i katastrofa stanowią trzon mitotwórczych koncepcji poety. Mity były punktem odniesienia...

Renesans

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4872

ludzka i skromność obyczajów. Dom ten jawi się jako arkadia spokoju i radości. „Pieśń świętojańska...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3129

niepełnosprawnych "Arkadia" z Torunia Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy Centrum Technologii Informacyjnej e...

Historia literatury polskiej - oświecenie i romantyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1715

OŚWIECENIE WCZESNE OŚWIECENIE (OKOŁO 1730 - 1764) LITERATURA STANISŁAWOWSKA WOBEC SARMATYZMU I OŚWIECENIA (1765 - 1787) ROKOKO. SENTYMENTALIZM. OŚRODEK PUŁAWSKI LITERATURA SEJMU WIELKIEGO, ANTYTARGOWICKA I POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO (1787 - 1795) ŚWIT NOWYCH NADZIEI - PARADOKSY „ZŁOTEJ WOLNOŚCI”...

Powiat kluczborski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

„Atrakcyjność turystyczna powiatu kluczborskiego”. Autor: Flaga powiatu Mapa powiatu kluczborskiego z podziałem na gminy oraz p oło żenie powiatu kluczborskiego na mapie województwa opolskiego Charakterystyka obszaru. Zasięg terytorialny, uwarunkowania geograficzne, p ołożenie, powierzchnia . G...

Filozofia - zagadnienia na egzamin - Filozofia starożytna Europy

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3969

in. zagadnienia takie jak: filozoficzne konteksty historii wygnania, filozoficzne podteksty wybranych przygód Odyseusza, pamięć homogeniczna a pamięć heterogeniczna, platońska jaskinia, spór o uniwersalia, paradygmaty filozofowania, dwa główne ujęcia bytu (Heraklit, Parmenides), trójkąt Platona, fi...

Porta latina klucz

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kowalski
 • Łacina
Pobrań: 3493
Wyświetleń: 9373

Artemidzie. V. Wyt´pi∏ w Arkadii ptaki stymfalijskie, ˝ywiàce si´ mi´sem ludzkim. VI. Zdoby∏ zapewniajàcy...