Antyteza - strona 6

Podział władzy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

wszystkich władz - antytezą tej idei jest „jednolitość władzy państwowej” ( gdzie określono, który z pionów władzy...

Wykład - Immanuel Kant

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 910

, a przestrzennie jest ograniczony” i antytezy: „świat jest nieskończony zarówno co do czasu...

Istota nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

pojęcia (teza) od jego przeciwieństwa (antyteza) i łącząca oba w wyższą jedność (synteza). Teza...

Komunikacja międzyludzka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

na problem - to antyteza perswazji, pragnienie współpracy w celu rozwiązania problemu 3.spontaniczność...

HEGEL - Subiektywizm - Absolut

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3472

. Dialektyka pojęć. podstawowa zasada filozofii Hegla jest - teza, antyteza i synteza, która polega na stałym...

Typy wyjaśnień faktów społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

, ukonkretnia się i tym samym zaprzecza swojej godności. W ten sposób każda teza osiąga swoją antytezę...

Retoryka i erystyka - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 616
Wyświetleń: 6181

się to, czego ma się dowieść, np. stosując różne nazwy Przedstawiamy tezę i antytezę, tę druga tak jaskrawo...