Analiza wrażliwości - strona 3

Definicje inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

się one tym, ze przepływy finansowe netto sa pierw ujemne a potem dodatnie. Analiza wrażliwości Analiza opłacalności...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1897

zmienne i koszty stałe są zmienne i stałe. Analiza wrażliwości ma na celu zbadanie wpływu zmiany któregoś...

Definicje i cechy inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

się one tym, ze przepływy finansowe netto sa pierw ujemne a potem dodatnie. Analiza wrażliwości Analiza opłacalności...

Ocena inwestycji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Stefania Malak-Rawlikowska
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

rentowności analiza wrażliwości 1. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, to czas niezbędny do odzyskania...

Metodyka UNIDO i Biznes Plan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5803

inwestycyjnego /analiza wrażliwości/ • Ocena przydatności dla gospodarki narodowej • Wnioski ◦ główne korzyści...

Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1232

: Analiza wrażliwości - analiza typu, co gdyby, „What if”, polega na zidentyfikowaniu parametrów projektu...

Ryzyko a niepewność- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

są: analiza wrażliwości, metody symulacyjne, analiza progu rentowności, technika drzewa celów, teoria gier...

Model Mc Artura- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

przychody koszty dzielności operacyjnej analiza wrażliwości: jak wrażliwe jest dane przedsięwzięcie...