Analiza matematyczna - strona 16

Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2296

1 .Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - uwarunkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji. Struktura linowa  Historycznie najstarsza struktura organizacyjna  Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośred...

Podstawy Mikro

  • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 6412

zależności ekonomicznych jest (zapożyczony z grupy metod analizy matematycznej) wykres. Wykres jest graficzną...

Narzędzia analizy rynku

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr inż. Ryszard Kowalski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1932

) ,który jako pierwszy zastosował w badaniach popytu rynkowego zaczerpniętą z analizy matematycznej kategorie zwaną...

Podstawy mikroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

zależności ekonomicznych jest (zapożyczony z grupy metod analizy matematycznej) wykres. Wykres jest graficzną...

Wprowadzenie do pedagogiki

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2716

doc. Notatka to plik składający się z 3 notatek po 10, 9 i 6 stron dotyczących pojęć z pedagogiki. W notatce zawarte są m.in. takie pojęcia, jak: różne rodzaje wiedzy o edukacji, pedagogika, kultura, paradygmat, paradygmaty naukowe w pedagogice, paradygmaty edukacyjne, pedagogia, ewolucja tożsamo...