Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi - naukowa organizacja pracy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 168
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi - naukowa organizacja pracy - strona 1

Fragment notatki:

Pytania i odpowiedzi do egzaminu z organizacji i zarządzania, na podstawie skryptu `Podstawy zarządzania organizacjami' Wersja 2.1
1. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy? Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim działaniu po to, by je maksymalnie usprawnić i osiągnąć cel najmniejszym nakładem środków i najprostszą drogą. Do czasu rewolucji przemysłowej technika rozwijała się w drodze powolnej ewolucji, a za nią zdolności organizacyjne ludzi. Gdy nastała rewolucja techniczna, zaczęły się rozwijać duże przedsiębiorstwa w miejsce małych zakładów i manufaktur. Nastąpiła duża mechanizacja pracy fizycznej i powstały nowe technologie. Duże zakłady zaczęły zatrudniać odpowiednią do swoich rozmiarów liczbę robotników i wtedy pojawił się problem: jak zarządzać tak dużą liczbą osób?
Jak wiemy rewolucja przemysłowa miała swoje źródło w Anglii, szybko rozszerzała się w Europie, a naprawdę dynamiczną postać przybrała w Stanach Zjednoczonych. 2. Wymień przedstawicieli i scharakteryzuj kierunki prac amerykańskich klasyków naukowego zarządzania. Friderick W. Taylor , najwybitniejszy klasyk amerykańskiego naukowego zarządzania jako pierwszy do zagadnień organizacji zastosował ścisłe metody badania naukowego. Przeprowadził badania i dostosował kształt łopaty do pracy, 15 typów, do różnych materiałów o ładowności 9,75kg, dzięki czemu wydajność wzrosła o 40%. Jako pierwszy wprowadził specjalizację pracy kierowniczej - ośmiu wyspecjalizowanych mistrzów funkcjonalnych. Oddzielił przygotowanie produkcji od jej wykonania - specjalne biuro przygotowania robót. Zróżnicowany system stawek akordowych. L. Gantt - współpracownik Taylora. Opracował czasowo-premiowy system płac (za wykonanie normy czasowej 30% premii) oraz graficzne metody planowania i kontroli pracy w czasie. F.B.G. i Lillian Gilberthowie zajmowali się udoskonalaniem pracy robotników murarskich. Badali ruchy elementarne, zastosowali tzw. cyklografię. H. Emerson - w 1912 roku wydał pracę „Dwanaście zasad wydajności” . Zaliczył do nich: #jasno określony cel #zdrowy sąd #kompetentną radę #dyscyplinę #sprawiedliwe postępowanie #dokładne sprawozdanie #porządek w przebiegu działania #wzorce i normy #warunki przystosowane #wzorcowe sposoby działania #instrukcje pisemne #nagrody za wydajność
Amerykańscy twórcy klasycznej szkoły zarządzania spotykali się z ostrą krytyką. Zarzucano im, że traktują robotnika jak bezduszne przedłużenie maszyny. W okresie nie istniała jeszcze psychologia przemysłowa.

(…)

…; #nauki matematyczne; #informatyka i cybernetyka; #nauki ekonomiczne i społeczne; #nauki humanistyczne i prawne. Dziedziny te wykształciły następujące nauki podstawowe, szczególnie wymagające teorie organizacji i zarządzania: @ekologię i fizjologię; @teorię eksperymentu, projektowania i eksploatacji; @teorię informacji, sterowania, gier i systemów; @teorię analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa; @finanse i rachunkowość; @socjologię; @psychologię; @teorię polityki, państwa i prawa. 25. Jakie szczególne nauki stosowane wspomagają subdyscypliny nauk o organizacji i zarządzaniu?
Nauki podstawowe zapewniają stały rozwój wielu szczegółowych nauk stosowanych bezpośrednio, wspomagających subdyscypliny nauk o organizacji i zarządzaniu. Można do nich zaliczyć: fizjologię pracy i ergonomię…
… prekursorów naukowej organizacji pracy w Polsce i scharakteryzuj ich najważniejsze osiągnięcia badawcze.
Prekursorem był Karol Adamiecki, który zajmował się harmonizacją pracy. W jego prawie harmonii, poza harmonią wyboru („wąskie gardło” w procesie produkcji) i harmonii działania (musimy harmonizować pracę w trakcie jej trwania), znajduje się też prawo harmonii czasowej (łączność intelektualna i emocjonalna…
…, ale jej możliwości są ograniczone. Zdaje ona egzamin co do procesów ustrukturalizowanych, ponieważ dla innych stosowanie modeli i procedur matematycznych jest niemożliwe. 10. Podaj podłoże powstania szkoły systemów społecznych i scharakteryzuj poglądy niektórych jej twórców.
Szkoła systemów społecznych ukształtowała się pod wpływem nurtu strukturalnego amerykańskiej teorii socjologii i psychologii postaci
… teoria systemów, cybernetyka, nauki inżynierskie, informatyka, teoria informacji, ekonomia, psychologia i socjologia; @podstawowe problemy w działaniach praktycznych: mała adaptacyjność systemu, trudności z jego rozwojem oraz ogólne zagrożenie trwania organizacji jako całości; @sposoby rozwiązywania problemów: za pomocą racjonalnych procesów informacyjno decyzyjnych, oraz projektowania struktur…
…, kosztów i elementarnej działalności inwestycyjnej. Dywizje te są rozliczane z wyniku finansowego niezależnie od siebie i mają obowiązek oddawania części swojego zysku na działalność badawczo-rozwojową i inwestycje strategiczne organizacji jako całości. W obecnych czasach organizacje oddziałowe chętnie przeistaczają się w holdingi gdzie centrala (spółka prawa handlowego) posiada pakiety kontrolne akcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz