Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi do egzaminu - strona 1 Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi do egzaminu - strona 2 Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim działaniu po to, by je maksymalnie usprawnić i osiągnąć cel najmniejszym nakładem środków i najprostszą drogą.
Do czasu rewolucji przemysłowej technika rozwijała się w drodze powolnej ewolucji, a za nią zdolności organizacyjne ludzi. Gdy nastała rewolucja techniczna, zaczęły się rozwijać duże przedsiębiorstwa w miejsce małych zakładów i manufaktur. Nastąpiła duża mechanizacja pracy fizycznej i powstały nowe technologie. Duże zakłady zaczęły zatrudniać odpowiednią do swoich rozmiarów liczbę robotników i wtedy pojawił się problem: jak zarządzać tak dużą liczbą osób?

Funkcje zarządzania - zbiory typowych, powtarzalnych czynności i decyzji kierowniczych, które wykształciły się w obliczu konieczności rozwiązywania powtarzających się problemów. Funkcje zarządzania to planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. W angielskiej literaturze jest wyróżnionych pięć funkcji zarządzania: planning, organizing, staffing, directing, controlling. Zależności: funkcje są wzajemnie powiązane. Wszystkie są podporządkowanie realizacji jakiegoś celu.

Pytania i odpowiedzi do egzaminu z organizacji i zarządzania,
na podstawie skryptu `Podstawy zarządzania organizacjami'
Wersja 2.1
1. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy?
Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim działaniu po to, by je maksymalnie usprawnić i osiągnąć cel najmniejszym nakładem środków i najprostszą drogą. Do czasu rewolucji przemysłowej technika rozwijała się w drodze powolnej ewolucji, a za nią zdolności organizacyjne ludzi. Gdy nastała rewolucja techniczna, zaczęły się rozwijać duże przedsiębiorstwa w miejsce małych zakładów i manufaktur. Nastąpiła duża mechanizacja pracy fizycznej i powstały nowe technologie. Duże zakłady zaczęły zatrudniać odpowiednią do swoich rozmiarów liczbę robotników i wtedy pojawił się problem: jak zarządzać tak dużą liczbą osób?
Jak wiemy rewolucja przemysłowa miała swoje źródło w Anglii, szybko rozszerzała się w Europie, a naprawdę dynamiczną postać przybrała w Stanach Zjednoczonych. 2. Wymień przedstawicieli i scharakteryzuj kierunki prac amerykańskich klasyków naukowego zarządzania.
Friderick W. Taylor, najwybitniejszy klasyk amerykańskiego naukowego zarządzania jako pierwszy do zagadnień organizacji zastosował ścisłe metody badania naukowego. Przeprowadził badania i dostosował kształt łopaty do pracy, 15 typów, do różnych materiałów o ładowności 9,75kg, dzięki czemu wydajność wzrosła o 40%. Jako pierwszy wprowadził specjalizację pracy kierowniczej - ośmiu wyspecjalizowanych mistrzów funkcjonalnych. Oddzielił przygotowanie produkcji od jej wykonania - specjalne biuro przygotowania robót. Zróżnicowany system stawek akordowych. L. Gantt - współpracownik Taylora. Opracował czasowo-premiowy system płac (za wykonanie normy czasowej 30% premii) oraz graficzne metody planowania i kontroli pracy w czasie. F.B.G. i Lillian Gilberthowie zajmowali się udoskonalaniem pracy robotników murarskic

(…)

….
W procesie swego rozwoju teoria nauk o organizacji i zarządzaniu czerpie wiedzę z osiągnięć takich dziedzin nauk jak: #nauki przyrodnicze i techniczne; #nauki matematyczne; #informatyka i cybernetyka; #nauki ekonomiczne i społeczne; #nauki humanistyczne i prawne. Dziedziny te wykształciły następujące nauki podstawowe, szczególnie wymagające teorie organizacji i zarządzania: @ekologię i fizjologię; @teorię eksperymentu, projektowania i eksploatacji; @teorię informacji, sterowania, gier i systemów; @teorię analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa; @finanse i rachunkowość; @socjologię; @psychologię; @teorię polityki, państwa i prawa. 25. Jakie szczególne nauki stosowane wspomagają subdyscypliny nauk o organizacji i zarządzaniu?
Nauki podstawowe zapewniają stały rozwój wielu szczegółowych nauk…
… pracowników. 4. Wymień najważniejszych prekursorów naukowej organizacji pracy w Polsce i scharakteryzuj ich najważniejsze osiągnięcia badawcze.
Prekursorem był Karol Adamiecki, który zajmował się harmonizacją pracy. W jego prawie harmonii, poza harmonią wyboru („wąskie gardło” w procesie produkcji) i harmonii działania (musimy harmonizować pracę w trakcie jej trwania), znajduje się też prawo harmonii…
… nurtu strukturalnego amerykańskiej teorii socjologii i psychologii postaci. Jako system społeczny rozumiemy tu dynamiczny zbiór uczestników organizacji wzajemnie współpracujących ze sobą ze względu na określony cel. Ch. I. Barnard wymienia trzy zasadnicze więzi międzyludzkie: #komunikacja - stanowi sposób pobudzania do działania poszczególnych części systemu oraz środek koordynacji i kontroli…
…. Omów specyficzne cechy szkoły systemowej i omów jej znaczenie.
Cechy szkoły systemowej: @baza teoretyczna, na którą składają się ogólna teoria systemów, cybernetyka, nauki inżynierskie, informatyka, teoria informacji, ekonomia, psychologia i socjologia; @podstawowe problemy w działaniach praktycznych: mała adaptacyjność systemu, trudności z jego rozwojem oraz ogólne zagrożenie trwania organizacji…
… (spółka prawa handlowego) posiada pakiety kontrolne akcji każdej podległej spółki. Mimo zależności od kierownictwa koncernu wszystkie spółki posiadają osobowość prawną i są samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. 77. Scharakteryzuj organizację dywizjonalną.
Organizacja dywizjonalna opiera się na podziale na oddziały, czyli dywizje. Dywizje produkują różne wyroby i mają dużą samodzielność co do programów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz