Analiza błędów - strona 5

Badanie twardości metali

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1253

) stal SW 9 przekątne [mm] HV HV śr. b1 0,254 862 b2 0,262 810 849 b3 0,256 876 Analiza błędu...

Grafika wektorowa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1999. 4. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN...

Prężność pary - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

entropię parowania używając wzoru: ∆Spar=117,61 J/mol∙K ANALIZA BŁĘDÓW: Błąd współczynnika a: wartość...

Definicje-analiza żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

oraz jej pochodne powstające w trakcie analizy. Błąd beta (b oznacza prawdopodobieństwo, ze badana próbka...

Mierzenie rezystancji

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1603

. Wykorzystując do analizy błędu granicznego metodę różniczki zupełnej i przedstawiając błąd pomiaru rezystancji...