Prężność pary - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prężność pary - ćwiczenia - strona 1 Prężność pary - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Wydział
Chemiczny
Dzień/godz.
Poniedziałek / 1415-1800
Data 15.04.2013
Nazwisko i imię
1. Paskudzka Anna
2. Pocheć Joanna
Ocena z przygotowania
Ocena z sprawozdania
Prowadzący
Dr Marek Dąbrowski
Imię i nazwisko
TEMAT ĆWICZENIA : Prężność pary cieczy.
CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie entalpii parowania, entropii parowania oraz normalnej temperatury wrzenia substancji czystej metodą ebuliometryczną.
APARATURA I ODCZYNNIKI
ciecz badana
Ebuliometr Świętosławskiego
Manostat kartezjański
Manometr rtęciowy
Pompka wodna Autotransformator
Amperomierz
Termometr
Barometr
3. WYKONANIE ĆWICZENIA
Do ebuliometru „A” wlano ciecz badaną przez chłodnicę.
Sprawdzono ustawienia kranów: kran manostatu - zamknięty, kran trójdrożny w pozycji „zapowietrzania” .
Włączono chłodzenie ebuliometru.
Włączono autotransformator do sieci.
Ustawiono na amperomierzu natężenie prądu na 0,8 A i doprowadzono ciecz do wrzenia. Następnie zmierzono temperaturę wrzenia.
Zwiększając kilkakrotnie natężenie prądu o 0,1 A określono zakres prądu w którym temperatura się nie zmieniała. Następnie wybrano środkową wartość natężenia z otrzymanego przedziału, które służyło jako optymalna wartość natężenia przy prowadzeniu badań.
Włączono pompę próżniową, a pozycję kranu trójdrożnego zmieniono na „praca”.
Posługując się kranem manostatu zmniejszano ciśnienie w układzie o ok. 20 Tr. Następnie po ustaleniu się równowagi odczytywano wartość ciśnienia i temperatury i ponownie obniżano ciśnienie. Czynności te powtarzano aż do uzyskania ciśnienia ok 200 Tr.
Odłączono zasilanie grzałki a następnie po ostygnięciu układu otworzono kran manostatu a kran trójdrożny ustawiono w pozycji „zapowietrzanie”.
Wyłączono pompę próżniową, zakręcono wodę w chłodnicy oraz zlano badaną ciecz.
4. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIAROWYCH
Badania prowadzone były dla określonej substancji w określonych warunkach:
Badana substancja: propan-1-ol
Ciśnienie atmosferyczne / mmHg: 763,3 mmHg
Przeliczenie temperatury ze stopni Celsjusza na Kelvina: 0° C-273,15 K
W celu wyznaczenia odpowiedniego natężenia prądu zbadano zależność temperatury od natężenia prądu. Otrzymane wyniki:

(…)

…=117,6 J/mol*K
TW=368,57 K
Po analizie uzyskanych wyników, zwłaszcza wartości entropii parowania, zauważono, że otrzymana wartość jest większa niż wartość entropii wynikająca z reguły Troutona:
Znaczne odstępstwa od reguły wykazują związki ulegające asocjacji. Takim związkiem jest propan-1-ol, w którym występuje asocjacja cząstek spowodowana wiązaniem wodorowym.
Wiązania wodorowe ograniczają swobodę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz