Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - ćwiczenie - strona 1 Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - ćwiczenie - strona 2 Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie J-12
Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego (woda-toluen-etanol)
Wydział
Chemiczny
Dzień/godz.
wtorek/ 1015-1400
Nr zespołu
Data 19.10.2004
Nazwisko i imię
1. Piotr Maciejewski
2. Aleksander Rey
3. Piotr Sówka
Ocena z przygotowania
Ocena ze sprawozdania
Ocena
Prowadzący
Sergiusz Luliński
Imię i nazwisko
Podpis prowadzącego
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zbadanie równowag ustalających się w mieszaninach ciecz-ciecz. Wyznaczenie krzywej binodalnej w układzie trójskładnikowym, a także wyznaczenie cięciw równowagi tegoż układu. 2. Podstawy teoretyczne
Do badania równowag ciecz-ciecz służą techniki: objętościowa i punktu zmętnienia. W tym doświadczeniu wykorzystamy metodę punktu zmętnienia, która polega na miareczkowaniu dwóch substancji występujących w mieszaninie trzecią, która powoduje zanik zmętnienia w mieszaninie. W danym układzie trójskładnikowym występuje „ograniczona mieszalność” składników: toluenu i wody. Polega ona na tym, że w pewnym zakresie stężeń, składniki nie tworzą mieszanin jednofazowych tzn. takich, które są całkowicie zmieszane i nie występuje podział na toluen i wodę. To jest krzywa mieszalności układu trójskładnikowego, w którym składniki A i B wykazują ograniczoną mieszalność, a składnik C tworzy z nimi mieszaniny jednofazowe. Jest to tak zwany trójkąt Gibbsa czyli skośnokątny układ współrzędnych. Jest on wygodniejszy od kartezjańskiego bo pozwala umieścić na jednym wykresie wszystkie trzy zależności między składnikami. W obszarze 1 występuje układ jednofazowy, a w obszarze 2 układ dwufazowy.
Przydatną zależnością jest reguła dźwigni, która pozwala określić wzajemne ilości obu faz. Jeśli zmieszamy dwa roztwory reprezentowane punktami α i β, biorąc odpowiednio i moli tych roztworów, to punkt reprezentujący roztwór γ, powstały w wyniku zmieszania roztworów α i β, leży na odcinku łączącym punkty α i β i dzieli go w stosunku a:b takim, że:
3. Przeprowadzenie Ćwiczenia J-12
Celem naszego ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego, która zostanie naniesiona na wykres trójkąta Gibbsa. Najpierw tworzymy 3 mieszaniny trójskładnikowe o proporcjach przedstawionych na rysunku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz