Alvin Toffler

Prognostyka w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1246

, m.in Alvin Toffler, John Naisbitt, Samuel Huntington, którzy obserwując rzeczywistość amerykanską...

Analiza współczesności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

fala: Alvin Toffler: "jesteśmy ostatnią generacją starej cywilizacji, a zarazem pierwszym pokoleniem...

Rewolucje-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

? K O N C E P C J A T R Z E C I E J F A L I T O F F L E R A Alvin Toffler - futurolog - wyróżnił trzy...

Koncepcja trzeciej fali Tofflera

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 231
Wyświetleń: 987

? K O N C E P C J A T R Z E C I E J F A L I T O F F L E R A Alvin Toffler - futurolog - wyróżnił trzy...

Reguły gospodarki sieciowej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 882

o producentem (sprzedawcą) - „prosument” (Alvin Toffler - Szok Przyszłości - 1970) Jednym z wyrazów „prosumption...

Wykłady socjologia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Adam Roter
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3906

się przedmiotem badań. Podważono dotychczasowy światopogląd ludzi. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA Alvin Toffler...

Wyklad postęp techniczny 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

). Alvin Toffler (ur. 1928, „Trzecia fala” 1980), socjolog amerykański, twierdzi, że „jesteśmy ostatnią...

Esej demografia

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3990

i zdefiniował amerykański socjolog i publicysta Alvin Toffler w eseju Horizon i w Szoku Przyszłości...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacji;...