Aluzja - strona 2

Dramat i teatr antyczny.

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Pietrzak
  • Literatura Polska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

) scena wywołania wodza aluzje, niedomówienia, by pokazać nurt psychologiczny postaci rola gońca...

Życie Jezusa według Biblii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
  • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

. Jednak w jego ewangelii jest wiele aluzji do życia i działalności Mojżesza. Najpierw w Ewangelii Dzieciństwa...

Jezus jak Chrystus w Ewangelii św. Marka

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

” w jęz. hebr. = „czło­wiek”), ale z drugiej strony kryje się w nim aluzja do apo­kaliptyki żydow­skiej...

Początki sztuki abstrakcyjnej

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

form swobodnych, organicznych, precyzja rysunku, żywe, bogate, nasycone kolory, pojawiają się aluzje...