Aldehyd mrówkowy - strona 5

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1799

aminowych aminokwasów aldehydu mrówkowego w wyniku czego tracą one swoje właściwości, natomiast grupy...

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

się tym samym torem i powstaje aldehyd mrówkowy, który jest silnie toksyczny. To są aspekty negatywne...

Chemia organiczna - kolokwium - alkohol

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

fenylomagnezowy + aldehyd mrówkowy (H2CO) g) (S)-2-butanol + chlorek tionylu (pirydyna) h) 2-metylo-1-butanol...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

wyższe temp. Wrzenia niż związki niepolarne. Ogólnie związki te są cieczami oprócz aldehydu mrówkowego...

Przechowywanie żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3626

i skorupiaków występuje enzym katalizujący rozkład TMAO do dimetyloaminy i aldehydu mrówkowego. Enzym...

Mięso - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Monika Skwarek
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3136

in. zagadnienia takie jak: skład mięsa, dioksyny, produkcja mięsa, transport, ogłuszenie, substancje wzmacniający smak, substancje zagęszczające i żelujące, hydrokoloidy, schemat uboju bydła, schemat procesu uboju świń, rola wody w żywności, przemiany węglowodanów. tł- tłuszcz pow.- powodujące skł-...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2310

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zanieczyszczonym 2 8 dni 18 Aldehyd mrówkowy 0 CH2O zmienne pó trwa e 5 < 200 lat 10 dni 5 dni 10 ppb Symbol: ppm...