Akt oskarżenia - strona 21

Podział przestępstw: skutek i tryb ścigania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2471

pokrzywdzonego, prowadzą je w imieniu państwa specjalnie do tego powołane organy ( policja, prokuratura ), a akt...

Stronyi ich przedstawienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679

). Oskarżyciel publiczny: = organ, który z mocy ustawy jest uprawniony do wniesienia do sądu aktu oskarżenia...

Porządek czynności procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

procedura dla aktu oskarżenia - zob. niż. ) 2. ustna Zasada: dowolność formy ( Art. 116 ) Wyjątek: ustawa...

Postępowanie nakazowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

aktu oskarżenia, w każdym wypadku prokuratorowi. Wraz z odpisem doręczyć należy pouczenie przytaczające...

Swoiste formy nadzoru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

się do łącznego czasu trwania środka b. sąd po wniesieniu aktu oskarżenia umarza postępowanie, jeśli stwierdzi...