Akcja imienna - strona 20

Kredyt bankowy

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

nie może być na akcjach imiennych gdy w statucie spółki zawarte są jakieś warunki co do tych akcji), zastaw na obligacjach...

Systemy bankowe - kredyty 2

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

przedkłada w banku, w ciągu 2 tygodni od dnia zakupu akcji, imienne świadectwa depozytowe - do wglądu. Kredyt...

Systemy bankowe - kredyt bankowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

nie może być na akcjach imiennych gdy w statucie spółki zawarte są jakieś warunki co do tych akcji), zastaw na obligacjach...

Wykład - Kredyty

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

przedkłada w banku, w ciągu 2 tygodni od dnia zakupu akcji, imienne świadectwa depozytowe - do wglądu. Kredyt...