Administracja skarbowa - strona 4

Służba cywilna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2149

i służby utrzymania porządku, sądownictwo, administrację skarbową oraz służbę dyplomatyczną. Państwo...

Francja od X w. do 1789 roku

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Z. Filipiak
  • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316

. Organy lokalne Prewoci (na południu Bajulowie) - urzędnicy okręgów prewotalnych. Sprawy administracji...

Rozwój teorii rachunkowości.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1197

, która podobnie jak one same na przestrzeni lat ulegała ciągłym przeobrażeniom i reformom. Administracja skarbowa...

Francja-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Sczaniecki
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1043

FRANCJA PAŃSTWO W EPOCE FEUDALIZMU I. PAŃSTWO FRANKOŃSKIE-wchłaniało kolejno inne państwa szczepowe, objęło znaczny obszar Europy Zachodniej 476- Frankowie w bitwie pod Soisson pokonali wodza rzymskiego Syagriusa i opanowali Francję aż po Loarę 496- Klodwik przyjął wraz z 3000 wojownikami katoli...