Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 8

Organy administracji wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania wód wydawanie aktów prawa miejscowego (np. zatwierdzających warunki...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

być ogłaszane w dzienniku urzędowym RP. B Terenowe źródła prawa Akty prawa miejscowego są to przepisy prawne...

Administracja niezespolona 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1498

minister występuje do premiera o rozstrzygnięcie sporu; ustawa może wprowadzić inny tryb; akty prawa...

Akty planowania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1862

do stanowienia porządkowych aktów prawa miejscowego posiadają jedynie organy administracji rządowej. Niedbałość...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Prawa Miejscowego wojewody i organów administracji niezespolonej - APM stanowione przez sejmik...

Akty wykonawcze - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938

stanowiący Podlegają ogłoszeniu: -w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie- np. akt prawa miejscowego...