Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 47

Przesłanki stanowienia aktów porządkowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

nie uregulowanym jest spełniona. Tutaj doktryna mówi że akt prawa miejscowego nie może zastępować, ani dublować...

Nauka administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3514

pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, polityka administracji: bada administrację...

Mała konstytucja z 1947 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

- zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi - stosowanie prawa laski - wydawanie rozporządzeń wykonawczych i innych aktów...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są równieŜ akty prawa miejscowego. Wśród...