Adhezja - strona 21

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

– są to materiały organiczne, które dzięki zachodzącym w nich zmianom fizycznym (adhezji i kohezji) zmieniają swoją...

Mikrobiologia - pałeczki Gramm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113

adherencyjne, które umożliwiają łączenie się z tkankami. Aby doszło do choroby musi nastąpić adhezja komórek...

Gruty - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Andrzej Henryk Batog
 • Budownictwo podziemne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

. Występuje na skutek działania sił adhezji(przyczepności) i napięcia powierzchniowego wody. Kapilarność...

Antybiotyki (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

-> stymulacja migracji makrofagow i leukocytow do miejsca zakażenia -> zmniejszenie adhezji bakterii do kom...