Adhezja - strona 22

Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2968

? Scruffing- to proces złożony (ścieranie + adhezja). Polega na wyjątkowo gwałtownym rozrywaniu powierzchni...

Krew

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr Barbara Brokos
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2191

układ krzepnięcia. Następują po sobie adhezja, zmiana kształtu, reakcja uwalniania serotoniny, ADP...

Parazytologia - pierwotniaki

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Dorota Tichaczek
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3388

Chorobotwórczość: zwiększenie lepkości i zwolnienie przepływu krwi ( duża zdolnośc do adhezji krwinek zarażonych...

Podstawy eksploatacji technicznej - wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5061

mają na powierzchni potencjał sił elektrodynamicznych wywołanych drganiem atomów powierzchniowych. Adhezja - Miejscowe...

Mikrobiologia lekarska - paciorkowce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia lekarska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2793

, a także w fimbriach białko M. Białko to wiąże fibrynogcn z surowicy ułatwiając adhezję i blokuje wiązanie dopełniacza...

Opracowanie - określenie trwałości implantów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

  1       Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki  Katedra Biomateriałów            PRACA DOKTORSKA              Patrycja Rosół            OKRE Ś LENIE TRWAŁO Ś CI IMPLANTÓW Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH                                ...

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3710

tu receptorom C CR3, p150,95 i odpowiadającej im cząsteczce LFA1 (mediator adhezji międzykomórkowej...

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Kica
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1288

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...