Acetonitryl

Chromatografia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

fazy organicznej (etanol, acetonitryl). Dodatek fazy organicznej do wody zmienia siłę elucji, zmienia...

Podstawowe pojęcia związane z destylacją.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

skraplania pary występują zawsze dwie fazy ciekłe. PRZYKŁAD: destylacja roztworu I- (A)ACETONITRYL(820) - (B...

Analiza żywności - notatki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

niepolarnej fazy stacjonarnej (stosowanej przy RP), wzrasta w kolejności woda  metanol  acetonitryl  aceton...

Analiza chemiczna biomolekułów - cukry

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

.Dichlorometan. 10.Tetrahydrofuran 11. Aceton 12. Octan etylu 13 Acetonitryl.14 Pirydyna.15 Etanol.16 Metanol17...

Podział żywności - klasyfikacje

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

, dichloroetan, aceton, octan etylu, acetonitryl, pirydyna, etanol, metanol, woda i kwas octowy. Moc elucji...